Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

In baza Dispoziţiei Primarului Comunei Tărlungeni nr. 904/25.07.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocaţi în şedinţă ordinara, in data de 31.07.2017 ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tarlungeni, din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea grilei de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual angajati in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov – initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin;
  3. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiilor consilierilor locali care participa la sedintele Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov – initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin;
  4. Proiect de hotarare privind solicitarea preluarii cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Marin Dracea”, in domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov si in administrarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, a drumurilor forestiere si terenurilor aferente acestora, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta constand in 4.000 lei pentru reconstructia locuintei, d-lui Pascariu Suraj Anghel, domiciliat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Crisan, nr. 34 A – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilului – constructie C1, amplasata pe 2 imobile-teren, unul apartinand d-lui Iovita Alin Ioan, casatorit cu d-na Iovita Carmen, inscris in CF nr. 105533 Tarlungeni, nr. cad. 105533, in suprafata de 366 mp., iar al doilea apartinand UAT Comuna Tarlungeni, inscris in CF nr. 105241, nr. cad. 105241, in suprafata de 300 mp, asupra acestuia din urma, sotii Iovita Alin-Ioan si Iovita Carmen avand drept de folosinta gratuita pe durata existentei constructiei – initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  8. Proiect de hotarare privind avizarea PUZ – ului « Construire locuinte », pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. Izvorului, F.N, inscris in CF nr. 100104 Tarlungeni, nr. cad. 100104, in suprafata totala de 21.600 mp., la cererea S.C DACIA PROPERTIES & PROPERTIES SERVICE SRL – initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  9. Diverse

Documente atașate:

Actualizare: Procesul Verbal al ședinței din 31 iulie 2017

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni nr. 904/25.07.2017, prin care sunt convocați membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocaţi în şedinţă ordinara, in data de 31.07.2017 ora 14:00

Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocaţi în şedinţă ordinara, in data de 31.07.2017 ora 14:00

Procesul-Verbal al Ședinței Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din 28 iunie 2017

1.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile

2.1 Expunere de motive privind stabilirea si aprobarea grilei de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual angajati in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov

2.2 Referat de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni privind stabilirea si aprobarea grilei de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual angajati in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov

2.3 Proiect de Hotărâre privind stabilirea si aprobarea grilei de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual angajati in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov

3.1 Expunere de motive privind stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiilor consilierilor locali care participa la sedintele Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov

3.2 Referat de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni privind stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiilor consilierilor locali care participa la sedintele Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov

3.3 Proiect de Hotarare  privind stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiilor consilierilor locali care participa la sedintele Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov

4.1 Expunere de motive privind solicitarea preluarii cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Marin Dracea”, in domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov si in administrarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, a drumurilor forestiere si terenurilor aferente acestora

4.2 Adresa din partea Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni privind solicitarea preluarii cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Marin Dracea”, in domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov si in administrarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, a drumurilor forestiere si terenurilor aferente acestora

4.3 Proiect de Hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Marin Dracea”, in domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov si in administrarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, a drumurilor forestiere si terenurilor aferente acestora

4.4 Avizul Institului de Cercetări și Amenajări Silvice privind solicitarea preluarii cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Marin Dracea”, in domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov si in administrarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, a drumurilor forestiere si terenurilor aferente acestora

4.5 Adresă a Consiliului Județean Brașov privind solicitarea preluarii cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Marin Dracea”, in domeniul public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov si in administrarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, a drumurilor forestiere si terenurilor aferente acestora

5.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta constand in 4.000 lei pentru reconstructia locuintei, d-lui Pascariu Suraj Anghel, domiciliat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Crisan, nr. 34A

5.2 Ancheta socială realizată de către Primăria Comunei Tărlungeni la locuinta d-lui Pascariu Suraj Anghel, domiciliat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Crisan, nr. 34A

5.3 Cererea domnului Pascariu Suraj Anghel, domiciliat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Crisan, nr. 34A, privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta

5.4 Raportul ISU Țara Bârsei privind intervenția realizaă în data de 30 iunie 2017 în Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, Str. Crisan, nr. 34A

5.5 Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar Situații de Urgență din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni

6.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe anul 2017

6.2 Raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate din cadrul Prmăriei Comunei Tărlungeni privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe anul 2017

6.3 Propunere/Tabel Anexă privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe anul 2017

7.1 Expunere de motive privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilului – constructie C1, amplasata pe 2 imobile-teren, unul apartinand d-lui Iovita Alin Ioan, casatorit cu d-na Iovita Carmen, inscris in CF nr. 105533 Tarlungeni, nr. cad. 105533, in suprafata de 366 mp., iar al doilea apartinand UAT Comuna Tarlungeni, inscris in CF nr. 105241, nr. cad. 105241, in suprafata de 300 mp

7.2 Proiect de Hotarare privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilului – constructie C1, amplasata pe 2 imobile-teren, unul apartinand d-lui Iovita Alin Ioan, casatorit cu d-na Iovita Carmen, inscris in CF nr. 105533 Tarlungeni, nr. cad. 105533, in suprafata de 366 mp., iar al doilea apartinand UAT Comuna Tarlungeni, inscris in CF nr. 105241, nr. cad. 105241, in suprafata de 300 mp

7.3 Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni privind reglementarea situatiei juridice a imobilului – constructie C1, amplasata pe 2 imobile-teren, unul apartinand d-lui Iovita Alin Ioan, casatorit cu d-na Iovita Carmen

7.4 Comunicarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin care expert topograf Liliana Elena Gheorghian a fost informată despre condițiile necesare reglementării situației juridice a imobilului – constructie C1, amplasata pe 2 imobile-teren, unul apartinand d-lui Iovita Alin Ioan, casatorit cu d-na Iovita Carmen, inscris in CF nr. 105533 Tarlungeni, nr. cad. 105533, in suprafata de 366 mp., iar al doilea apartinand UAT Comuna Tarlungeni, inscris in CF nr. 105241, nr. cad. 105241, in suprafata de 300 mp

7.5 Referatul de admitere de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov a lucrării de alipire a imobilelor inscrise in CF nr. 105533 Tarlungeni, nr. cad. 105533, in suprafata de 366 mp., iar al doilea apartinand UAT Comuna Tarlungeni, inscris in CF nr. 105241, nr. cad. 105241, in suprafata de 300 mp

7.6 Documentație cadastrală

7.7 Certificatul de Urbanism pentru alipire imobile emis de către Primăria Comunei Tărlungeni

7.8 Memoriu Tehnic

8.1 Expunere de motive privind avizarea PUZ – ului « Construire locuinte », pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. Izvorului, F.N, inscris in CF nr. 100104 Tarlungeni, nr. cad. 100104, in suprafata totala de 21.600 mp., la cererea S.C DACIA PROPERTIES & PROPERTIES SERVICE SRL

8.2 Proiect de Hotărâre privind avizarea PUZ – ului « Construire locuinte », pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. Izvorului, F.N, inscris in CF nr. 100104 Tarlungeni, nr. cad. 100104, in suprafata totala de 21.600 mp., la cererea S.C DACIA PROPERTIES & PROPERTIES SERVICE SRL

8.3 Raportul compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni cu privire la avizarea PUZ – ului « Construire locuinte », pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. Izvorului, F.N, inscris in CF nr. 100104 Tarlungeni, nr. cad. 100104

8.4 Cererea  S.C DACIA PROPERTIES & PROPERTIES SERVICE SRL privind avizarea PUZ – ului « Construire locuinte », pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. Izvorului, F.N, inscris in CF nr. 100104 Tarlungeni, nr. cad. 100104, in suprafata totala de 21.600 mp

8.5 Certificatul de Urbanism emis de către Primăria Comunei Tărlungeni

8.6 Extras de Carte Funciară pentru imobilul inscris in CF nr. 100104 Tarlungeni, nr. cad. 100104

8.7 Certificat de înregistrare al S.C DACIA PROPERTIES & PROPERTIES SERVICE SRL

8.8 Memoriu tehnic

8.9 Planșe

Din motive de protecție a datelor cu caracter personal, nu sunt publicate în conținutul acestui articol documente care conțin date cu caracter personal (copii acte identitate, declarații notariale în care sunt specificate toate datele de identificare, etc). Aceste documente sunt disponibile celor interesați spre consultare la secretariatului Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, pe bază de cerere.

Close Search Window