Pentru a vizualiza Hotărârile vă recomandăm să aveți instalat Adobe Acrobat Reader pe care-l puteți descărca de la adresa https://get.adobe.com/ro/reader/.

1 9 ianuarie 2013 privind aprobarea deficitului bugetar "
2 31 ianuarie 2013 privind alegerea Presedintelui de sedinta "
3 31 ianuarie 2013 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Primariei Comunei Tarlungeni "
4 31 ianuarie 2014 privind aprobarea modificarilor la Proiectul tehnic Drum acces Targ Auto Tarlungeni "
5 31 ianuarie 2013 privind asocierea Comunei Tarlungeni cu localit?ti din Zona Metropolitana Brasov în cadrul ASOCIATIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV "
6 31 ianuarie 2013 privind infiintarea posturilor necesare derularii Proiectului Integrat pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Comuna Tarlungeni "
7 31 ianuarie 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de identificare, evaluare si dezmembrare a unei suprafete de 0,01 ha in vederea concesionarii, în conditiile Legii, pentru instalarea unei antene de telefonie mobila "
8 31 ianuarie 2013 privind atribuirea unor nume de strazi pe raza Comunei Tarlungeni "
9 31 ianuarie 2013 privind acceptarea donatiei fara sarcini a cotelor parti ale imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad 569 inscris 100009 Prejmer (CF vechi 10120 provenita din conversia de pe hartie a CF 10120), suprafata de 2364 mp cu destinatia de drum din partea donatorilor Baboi Constantin, Calin Ecaterina, Comaromi Ovidiu, Drajan Nicolae, Ghita Florian, Negrea Ioan, Negrea Lucian, Polexe Ionut Teodor, Prodan Mirel, Rusu Iuliu-Remus, Sima Constantin "
10 26 februarie 2013 privind aprobarea utiliz?rii în anul 2013 a excedentului bugetului local al Comunei T?rlungei din anii preceden?i "
11 28 februarie 2013 privind initierea procedurilor de evaluare si vanzare prin licitatie, in conditiile legii a unui imobil teren proprietate privata a Comunei Tarlungeni in suprafata de 250,00 mp "
12 28 februarie 2013 privind aprobarea mandatarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Intersal pentru indeplinirea prevederilor Legii nr. 51/2006 "
13 28 februarie 2013 privind aprobarea dezmembrarii unui teren in suprafata de 76860 mp, nr. cad. 103789 in doua loturi de teren "
15 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Ansamblu Locuinte Unifamiliale str. Izvorului nr. 4, beneficiar Pordea Gheorghe Stefan si altii "
16 8 aprilie 2013 privind alegerea Presedintelui de sedinta "
18 8 aprilie 2013 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a activitatilor economice pe raza Comunei "
19 8 aprilie 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciuca? R.A. pentru anul 2013 "
20 8 aprilie 2013 privind darea in folosinta cu titlu gratuit a 3 autospeciale pentru transportul elevilor de pe raza comunei "
21 8 aprilie 2013 privind aprobarea incheierii de contracte de asistenta juridica in procesele de mediere "
22 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102890, CF 102890 Tarlungeni "
23 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102895, CF 102895 Tarlungeni "
24 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102860, CF 102860 Tarlungeni "
25 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102897, CF 102897 Tarlungeni "
26 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102889, CF 102889 Tarlungeni "
27 8 aprilie 2013 privind aprobarea Bugetului Local si Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 "
28 10 mai 2013 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Comunei Tarlungeni a suprafetei de 718,64 ha pasune pentru depunerea unei cereri unice de plata, in campania 2013 la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura, Centrul Judetean Brasov "
29 10 mai 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de identificare, evaluare si dezmembrare a unei suprafete de 6,35 ha in vederea darii in administrare catre Ocolul Silvic Ciucas RA Tarlungeni "
30 10 mai 2013 privind aprobarea completarii Regulamentului Cadru pentru organizarea si functionarea Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni "
31 17 mai 2013 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Primariei Comunei Tarlungeni "
32 17 mai 2013 privind prelungirea Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a transei din fonduri nerambursabile "
33 17 mai 2013 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al anului 2013 "
34 30 mai 2013 privind vacantarea unui mandat de consilier local al Comunei Tarlungeni "
35 30 mai 2013 privind validarea mandatului dnei. SAFTA MARIA, candidat supleant din partea formatiunii politice Partidul National Liberal, filiala Tarlungeni, in locul mandatului consilierului local ales Bessai Edward Florin ca urmare a retragerii sprijinului politic din partea formatiunii polictice care l-a propus initial pentru functia de consilier local "
36 30 mai 2013 privind aprobarea initierii formalitatilor intocmirii PUZ Schimbare destinatie si construire parc fotovoltaic, beneficiar SC Custosolar SRL "
37 30 mai 2013 privind revocarea Hotararii Consilului Local al Comunei Tarlungeni nr. 21 din 8 aprilie 2013 "
38 30 mai 2013 privind incheierea de Contracte de asistenta juridica si mandatarea Primarului Comunei Tarlungeni pentru incheierea de contracte de asistenta juridica "
39 30 mai 2013 privind aprobarea dezmembrarii unui teren in suprafata de 40870 mp, nr. cad. 104131 in 3 loturi de teren "
40 30 mai 2013 privind aprobarea participarii in calitate de membru asociat al Comunei Tarlungeni in Asociatia Club Sportiv Unirea Tarlungeni "
41 30 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Comuna Tarlungeni si Consiliul Judetean Brasov in vederea proiectului Sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol, in format electronic, in cadrul unui parteneriat intre un numar de 15 UAT-uri si Consiliul Judetean Brasov "
42 30 mai 2013 privind aprobarea proiectului Sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol, in format electronic, in cadrul unui parteneriat intre un numar de 15 UAT-uri si Consiliul Judetean Brasov "
43 5 iulie 2013 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al anului 2013 "
44 16 iulie 2013 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al anului 2013 "
45 16 iulie 2013 privind initierea procedurilor de identificare a unei suprafete de teren pentru recuperarea unei alte suprafete ce se doreste a fi scoasa din circuitul agricol "
46 23 iulie 2013 privind alegerea Presedintelui de sedinta "
47 23 iulie 2013 privind acordarea unor Diplome de Aur si premii unui numar de 42 familii din Comuna Tarlungeni "
48 23 iulie 2013 privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren in suprafata de 450 mp in vederea evaluarii si vanzarii ulterioare "
49 23 iulie 2013 privind alocarea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala "
50 23 iulie 2013 privind aprobarea dezmembrarii unui teren in suprafata de 502540 mp inscris in CF 102941 Tarlungeni, nr. cad 1557 in 3 loturi de teren "
51 23 iulie 2013 privind alocarea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala "
52 23 iulie 2013 privind alocarea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala "
53 23 iulie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarlungeni in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Tarlungeni "
54 23 iulie 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de identificare si dezmembrare a unei suprafete de teren in vederea concesionarii ulterioare, in conditiile Legii "
55 23 iulie 2013 privind trecerea unui imobil teren in suprafata totala de 140,00 mp, identificat cu nr. cad. 1579, nr. top 5028/1/1/1 in domeniul privat al Statului Roman in domeniul privat al Comunei Tarlungeni si darea in folosinta gratuita in favoarea SC FDEE Transilvania Sud SA "
56 23 iulie 2013 privind aprobarea rectificarii suprafetei imobilului inscris in evidentele de Publicitate Imobiliara in Cartea Funciara veche nr. 9A+7 Purcareni, conversie in Cartea Funciara nr. 102089 Tarlungeni, nr. top. 1342, in suprafata scriptica de 152510 mp "
57 1 august 2013 privind aprobarea inchirierii suprafetelor de pasune proprietate a Comunei Tarlungeni "
58 29 august 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 "
59 6 septembrie 2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Comunei Tarlungeni "
60 6 septembrie 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de identficare si dezmembrare a unei suprafete de teren in vederea concesionarii ulterioare in conditiliile Legii "
61 6 septembrie 2013 privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren proprietate a Comunei Tarlungeni "
62 6 septembrie 2013 privind aprobarea amplasarii pe domeniul public a unei retele de legatura "
63 6 septembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 "
64 6 septembrie 2013 privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren proprietate a Comunei Tarlungeni "
65 6 septembrie 2013 privind revocarea Hotararii Consilului Local al Comunei Tarlungeni nr. 55 din 23 iulie 2013 "
66 6 septembrie 2013 privind revocarea Hotararii Consilului Local al Comunei Tarlungeni nr. 53 din 23 iulie 2013 "
67 6 septembrie 2013 privind revocarea Hotararii Consilului Local al Comunei Tarlungeni nr. 53 din 23 iulie 2013 "
68 6 septembrie 2013 privind prelungirea Contractului de Asociere nr. 30/2008 "
69 19 septembrie 2013 pivind asocierea Comunei Tarlungeni jud. Brasov cu Judetul Brasov, prin Consiliul Judetean Brasov in scopul realizarii proiectului de interes comun de reabilitare al Soclii Generale sat Purcarni "
70 19 septembrie 2013 privind scoaterea din circuitul agricol a unui imobil proprietate a Comunei Tarlungeni "
71 25 septembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 "
72 25 septembrie 2013 privind trecerea obiectivelor realizate prin proiectul pe Masura 322 in domeniul public al Comunei Tarlungeni si completarea inventarului domeniului public al Comunei Tarlungeni "
73 4 octombrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 "
74 11 noiembrie 2013 privind alegerea Presedintelui de sedinta "
75 11 noiembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 "
76 11 noiembrie 2013 privind aprobarea PUZ-ului Construire parc fotovoltaic, beneficiar SC Custosolar SRL "
77 11 noiembrie 2013 privind acceptarea donatiei fara sarcini a cotelor parti ale imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad 569 teren arabil intravilan drum cu o suprafata de 2364 mp, inscris in CF 100009 a localitatii Prejmer, din partea donatorilor Chivulescu Adrian si Chivulescu Cristina "
78 11 noiembrie 2013 privind acordarea, in conditiile Legii, a unui ajutor material in cuantum de 160 lei/persoana penru achizitionarea a 2 metri steri lemn de foc, veteranilor de razzboi si vaduvelor veteranilor de razboi din Comuna Tarlungeni, judetul Brasov "
79 11 noiembrie 2013 privind acceptarea donatiei fara sarcini a imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad. 103014 inscris in CF nr. 103014 Tarlungeni, in suprafata de 4679,00 mp, cu destinatia de drum din partea donatoarei Chihaia Aliz Andreea "
80 11 noiembrie 2013 privind acceptarea donatiei fara sarcini a imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, str. Izvorului fn, identificat cu nr. cad 102621, lotul nr. 17, inscris in CF nr. 102389 Tarlungeni in suprafata de 725 mp, cu destnatia de drum, din parea donatorilor Szakal Attila si sotia Szakal Cristina Liliana si Bordea Valentin silviu si sotia Bordea Florentina "
81 11 noiembrie 2013 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tarlungeni pentru anul 2013 "
82 11 noiembrie 2013 privind initierea procedurilor de identificare, masurare topografica si evaluare a imobilului situat pe str. Principala nr. 205, localitatea Zizin, Comuna Tarlungeni, in vederea vanzarii-cumpararii prinprocedura licitatiei deschise "
83 11 noiembrie 2013 privind aprobarea PUZ-ului Construire locuinte zona Izvor, str. DE 386 fn, beneficiari Iacob Marius Viorel si Iacob Dorina "
84 11 noiembrie 2013 privind incheierea unui contract de comodat pe termen limitat (5 ani) cu Inspectoratul judetean de Politie Brasov care are ca scop darea in folosinta gratuita a sediului in care va functiona Postul de Politie Tarlungeni "
85 11 noiembrie 2013 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr. 104013 Tarlungeni, nr. topo. 897/1/a/2, 905/a/2, 978/a/2/2/2/2/1/1/1 in vederea concesionarii ulterioare, in conditiile legii "
86 11 noiembrie 2013 privind aprobarea alipirii unor imobile teren situate pe teritoriul UAT Tarlungeni "
87 11 noiembrie 2013 privind aprobarea diminuarii islazului comunal al Comunei Tarlungeni cu 19,322 ha si schimbarea destinatiei acestei suprafete din pasune in teren de constructie pentru locuinte "
88 11 noiembrie 2013 privind aprobarea diminuarii islazului comunal al Comunei Tarlungeni cu 21,35 ha "
89 18 noiembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 "
90 18 noiembrie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarlungeni in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Tarlungeni "
91 18 noiembrie 2013 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa din Comuna Tarlungeni, judetul Brasov "
92 6 decembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 "
93 17 decembrie 2015 privind acordarea unui cadou in valoare de 15 lei/elev cu ocazia Sarbatorilor de iarna copiilor din invatamantul prescolar, gimnazial si SAM din Comuna Tarlungeni, jud. Brasov "
94 17 decembrie 2015 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 "
95 19 decembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 "
96 19 decembrie 2013 privind acordarea unui ajutor material in cuantumul echivalentului sumei de 1.000,00 EURO dlui. Lazar David Ciprian "
97 19 decembrie 2013 privind aprobarea continuarii parteneriatului intre Comuna Tarlungeni si Asociatia Ovidiu RO Bucuresti avand ca obiect implementarea programului Fiecare copil in gradinita, pe parcursul anului scolar 2013-2014 "
98 19 decembrie 2013 privind aprobarea retelei scolare a Comunei Tarlungeni, judetul Brasov "
99 19 decembrie 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de evaluare in vederea schimbului a unei suprafete de teren echivalente pe care s-a amenajat canalul Valea Satului din satul Purcareni, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov "
100 19 decembrie 2013 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in comuna Tarlungeni penru anul 2014 "
101 19 decembrie 2013 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Primariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2014 "
102 19 decembrie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarlungeni in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Tarlungeni "
Close Search Window