Hotărâri emise în anul 2013

Pentru a vizualiza Hotărârile vă recomandăm să aveți instalat Adobe Acrobat Reader pe care-l puteți descărca de la adresa https://get.adobe.com/ro/reader/.

1 9 ianuarie 2013 privind aprobarea deficitului bugetar desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 31 ianuarie 2013 privind alegerea Presedintelui de sedinta desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 31 ianuarie 2013 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Primariei Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 31 ianuarie 2014 privind aprobarea modificarilor la Proiectul tehnic Drum acces Targ Auto Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 31 ianuarie 2013 privind asocierea Comunei Tarlungeni cu localit?ti din Zona Metropolitana Brasov în cadrul ASOCIATIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 31 ianuarie 2013 privind infiintarea posturilor necesare derularii Proiectului Integrat pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 31 ianuarie 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de identificare, evaluare si dezmembrare a unei suprafete de 0,01 ha in vederea concesionarii, în conditiile Legii, pentru instalarea unei antene de telefonie mobila desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 31 ianuarie 2013 privind atribuirea unor nume de strazi pe raza Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 31 ianuarie 2013 privind acceptarea donatiei fara sarcini a cotelor parti ale imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad 569 inscris 100009 Prejmer (CF vechi 10120 provenita din conversia de pe hartie a CF 10120), suprafata de 2364 mp cu destinatia de drum din partea donatorilor Baboi Constantin, Calin Ecaterina, Comaromi Ovidiu, Drajan Nicolae, Ghita Florian, Negrea Ioan, Negrea Lucian, Polexe Ionut Teodor, Prodan Mirel, Rusu Iuliu-Remus, Sima Constantin desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 26 februarie 2013 privind aprobarea utiliz?rii în anul 2013 a excedentului bugetului local al Comunei T?rlungei din anii preceden?i desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 28 februarie 2013 privind initierea procedurilor de evaluare si vanzare prin licitatie, in conditiile legii a unui imobil teren proprietate privata a Comunei Tarlungeni in suprafata de 250,00 mp desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 28 februarie 2013 privind aprobarea mandatarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Intersal pentru indeplinirea prevederilor Legii nr. 51/2006 desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 28 februarie 2013 privind aprobarea dezmembrarii unui teren in suprafata de 76860 mp, nr. cad. 103789 in doua loturi de teren desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Ansamblu Locuinte Unifamiliale str. Izvorului nr. 4, beneficiar Pordea Gheorghe Stefan si altii desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 8 aprilie 2013 privind alegerea Presedintelui de sedinta desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 8 aprilie 2013 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a activitatilor economice pe raza Comunei desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 8 aprilie 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciuca? R.A. pentru anul 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 8 aprilie 2013 privind darea in folosinta cu titlu gratuit a 3 autospeciale pentru transportul elevilor de pe raza comunei desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 8 aprilie 2013 privind aprobarea incheierii de contracte de asistenta juridica in procesele de mediere desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102890, CF 102890 Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102895, CF 102895 Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
24 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102860, CF 102860 Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102897, CF 102897 Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 8 aprilie 2013 privind initierea procedurilor de vanzare a imobilului teren proprietate privaa a comunei Tarlungeni identificat cu nr. cad. 102889, CF 102889 Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 8 aprilie 2013 privind aprobarea Bugetului Local si Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 10 mai 2013 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Comunei Tarlungeni a suprafetei de 718,64 ha pasune pentru depunerea unei cereri unice de plata, in campania 2013 la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura, Centrul Judetean Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 10 mai 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de identificare, evaluare si dezmembrare a unei suprafete de 6,35 ha in vederea darii in administrare catre Ocolul Silvic Ciucas RA Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
30 10 mai 2013 privind aprobarea completarii Regulamentului Cadru pentru organizarea si functionarea Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
31 17 mai 2013 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Primariei Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
32 17 mai 2013 privind prelungirea Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a transei din fonduri nerambursabile desc?rcare fi?ier tip .pdf
33 17 mai 2013 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
34 30 mai 2013 privind vacantarea unui mandat de consilier local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
35 30 mai 2013 privind validarea mandatului dnei. SAFTA MARIA, candidat supleant din partea formatiunii politice Partidul National Liberal, filiala Tarlungeni, in locul mandatului consilierului local ales Bessai Edward Florin ca urmare a retragerii sprijinului politic din partea formatiunii polictice care l-a propus initial pentru functia de consilier local desc?rcare fi?ier tip .pdf
36 30 mai 2013 privind aprobarea initierii formalitatilor intocmirii PUZ Schimbare destinatie si construire parc fotovoltaic, beneficiar SC Custosolar SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
37 30 mai 2013 privind revocarea Hotararii Consilului Local al Comunei Tarlungeni nr. 21 din 8 aprilie 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
38 30 mai 2013 privind incheierea de Contracte de asistenta juridica si mandatarea Primarului Comunei Tarlungeni pentru incheierea de contracte de asistenta juridica desc?rcare fi?ier tip .pdf
39 30 mai 2013 privind aprobarea dezmembrarii unui teren in suprafata de 40870 mp, nr. cad. 104131 in 3 loturi de teren desc?rcare fi?ier tip .pdf
40 30 mai 2013 privind aprobarea participarii in calitate de membru asociat al Comunei Tarlungeni in Asociatia Club Sportiv Unirea Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
41 30 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Comuna Tarlungeni si Consiliul Judetean Brasov in vederea proiectului Sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol, in format electronic, in cadrul unui parteneriat intre un numar de 15 UAT-uri si Consiliul Judetean Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
42 30 mai 2013 privind aprobarea proiectului Sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol, in format electronic, in cadrul unui parteneriat intre un numar de 15 UAT-uri si Consiliul Judetean Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
43 5 iulie 2013 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
44 16 iulie 2013 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
45 16 iulie 2013 privind initierea procedurilor de identificare a unei suprafete de teren pentru recuperarea unei alte suprafete ce se doreste a fi scoasa din circuitul agricol desc?rcare fi?ier tip .pdf
46 23 iulie 2013 privind alegerea Presedintelui de sedinta desc?rcare fi?ier tip .pdf
47 23 iulie 2013 privind acordarea unor Diplome de Aur si premii unui numar de 42 familii din Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
48 23 iulie 2013 privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren in suprafata de 450 mp in vederea evaluarii si vanzarii ulterioare desc?rcare fi?ier tip .pdf
49 23 iulie 2013 privind alocarea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala desc?rcare fi?ier tip .pdf
50 23 iulie 2013 privind aprobarea dezmembrarii unui teren in suprafata de 502540 mp inscris in CF 102941 Tarlungeni, nr. cad 1557 in 3 loturi de teren desc?rcare fi?ier tip .pdf
51 23 iulie 2013 privind alocarea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala desc?rcare fi?ier tip .pdf
52 23 iulie 2013 privind alocarea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala desc?rcare fi?ier tip .pdf
53 23 iulie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarlungeni in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
54 23 iulie 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de identificare si dezmembrare a unei suprafete de teren in vederea concesionarii ulterioare, in conditiile Legii desc?rcare fi?ier tip .pdf
55 23 iulie 2013 privind trecerea unui imobil teren in suprafata totala de 140,00 mp, identificat cu nr. cad. 1579, nr. top 5028/1/1/1 in domeniul privat al Statului Roman in domeniul privat al Comunei Tarlungeni si darea in folosinta gratuita in favoarea SC FDEE Transilvania Sud SA desc?rcare fi?ier tip .pdf
56 23 iulie 2013 privind aprobarea rectificarii suprafetei imobilului inscris in evidentele de Publicitate Imobiliara in Cartea Funciara veche nr. 9A+7 Purcareni, conversie in Cartea Funciara nr. 102089 Tarlungeni, nr. top. 1342, in suprafata scriptica de 152510 mp desc?rcare fi?ier tip .pdf
57 1 august 2013 privind aprobarea inchirierii suprafetelor de pasune proprietate a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
58 29 august 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
59 6 septembrie 2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
60 6 septembrie 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de identficare si dezmembrare a unei suprafete de teren in vederea concesionarii ulterioare in conditiliile Legii desc?rcare fi?ier tip .pdf
61 6 septembrie 2013 privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren proprietate a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
62 6 septembrie 2013 privind aprobarea amplasarii pe domeniul public a unei retele de legatura desc?rcare fi?ier tip .pdf
63 6 septembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
64 6 septembrie 2013 privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren proprietate a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
65 6 septembrie 2013 privind revocarea Hotararii Consilului Local al Comunei Tarlungeni nr. 55 din 23 iulie 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
66 6 septembrie 2013 privind revocarea Hotararii Consilului Local al Comunei Tarlungeni nr. 53 din 23 iulie 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
67 6 septembrie 2013 privind revocarea Hotararii Consilului Local al Comunei Tarlungeni nr. 53 din 23 iulie 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
68 6 septembrie 2013 privind prelungirea Contractului de Asociere nr. 30/2008 desc?rcare fi?ier tip .pdf
69 19 septembrie 2013 pivind asocierea Comunei Tarlungeni jud. Brasov cu Judetul Brasov, prin Consiliul Judetean Brasov in scopul realizarii proiectului de interes comun de reabilitare al Soclii Generale sat Purcarni desc?rcare fi?ier tip .pdf
70 19 septembrie 2013 privind scoaterea din circuitul agricol a unui imobil proprietate a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
71 25 septembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
72 25 septembrie 2013 privind trecerea obiectivelor realizate prin proiectul pe Masura 322 in domeniul public al Comunei Tarlungeni si completarea inventarului domeniului public al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
73 4 octombrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
74 11 noiembrie 2013 privind alegerea Presedintelui de sedinta desc?rcare fi?ier tip .pdf
75 11 noiembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
76 11 noiembrie 2013 privind aprobarea PUZ-ului Construire parc fotovoltaic, beneficiar SC Custosolar SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
77 11 noiembrie 2013 privind acceptarea donatiei fara sarcini a cotelor parti ale imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad 569 teren arabil intravilan drum cu o suprafata de 2364 mp, inscris in CF 100009 a localitatii Prejmer, din partea donatorilor Chivulescu Adrian si Chivulescu Cristina desc?rcare fi?ier tip .pdf
78 11 noiembrie 2013 privind acordarea, in conditiile Legii, a unui ajutor material in cuantum de 160 lei/persoana penru achizitionarea a 2 metri steri lemn de foc, veteranilor de razzboi si vaduvelor veteranilor de razboi din Comuna Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
79 11 noiembrie 2013 privind acceptarea donatiei fara sarcini a imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad. 103014 inscris in CF nr. 103014 Tarlungeni, in suprafata de 4679,00 mp, cu destinatia de drum din partea donatoarei Chihaia Aliz Andreea desc?rcare fi?ier tip .pdf
80 11 noiembrie 2013 privind acceptarea donatiei fara sarcini a imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, str. Izvorului fn, identificat cu nr. cad 102621, lotul nr. 17, inscris in CF nr. 102389 Tarlungeni in suprafata de 725 mp, cu destnatia de drum, din parea donatorilor Szakal Attila si sotia Szakal Cristina Liliana si Bordea Valentin silviu si sotia Bordea Florentina desc?rcare fi?ier tip .pdf
81 11 noiembrie 2013 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tarlungeni pentru anul 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
82 11 noiembrie 2013 privind initierea procedurilor de identificare, masurare topografica si evaluare a imobilului situat pe str. Principala nr. 205, localitatea Zizin, Comuna Tarlungeni, in vederea vanzarii-cumpararii prinprocedura licitatiei deschise desc?rcare fi?ier tip .pdf
83 11 noiembrie 2013 privind aprobarea PUZ-ului Construire locuinte zona Izvor, str. DE 386 fn, beneficiari Iacob Marius Viorel si Iacob Dorina desc?rcare fi?ier tip .pdf
84 11 noiembrie 2013 privind incheierea unui contract de comodat pe termen limitat (5 ani) cu Inspectoratul judetean de Politie Brasov care are ca scop darea in folosinta gratuita a sediului in care va functiona Postul de Politie Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
85 11 noiembrie 2013 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr. 104013 Tarlungeni, nr. topo. 897/1/a/2, 905/a/2, 978/a/2/2/2/2/1/1/1 in vederea concesionarii ulterioare, in conditiile legii desc?rcare fi?ier tip .pdf
86 11 noiembrie 2013 privind aprobarea alipirii unor imobile teren situate pe teritoriul UAT Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
87 11 noiembrie 2013 privind aprobarea diminuarii islazului comunal al Comunei Tarlungeni cu 19,322 ha si schimbarea destinatiei acestei suprafete din pasune in teren de constructie pentru locuinte desc?rcare fi?ier tip .pdf
88 11 noiembrie 2013 privind aprobarea diminuarii islazului comunal al Comunei Tarlungeni cu 21,35 ha desc?rcare fi?ier tip .pdf
89 18 noiembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
90 18 noiembrie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarlungeni in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
91 18 noiembrie 2013 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa din Comuna Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
92 6 decembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
93 17 decembrie 2015 privind acordarea unui cadou in valoare de 15 lei/elev cu ocazia Sarbatorilor de iarna copiilor din invatamantul prescolar, gimnazial si SAM din Comuna Tarlungeni, jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
94 17 decembrie 2015 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
95 19 decembrie 2013 privind rectificarea Bugetului Local al anului 2013 desc?rcare fi?ier tip .pdf
96 19 decembrie 2013 privind acordarea unui ajutor material in cuantumul echivalentului sumei de 1.000,00 EURO dlui. Lazar David Ciprian desc?rcare fi?ier tip .pdf
97 19 decembrie 2013 privind aprobarea continuarii parteneriatului intre Comuna Tarlungeni si Asociatia Ovidiu RO Bucuresti avand ca obiect implementarea programului Fiecare copil in gradinita, pe parcursul anului scolar 2013-2014 desc?rcare fi?ier tip .pdf
98 19 decembrie 2013 privind aprobarea retelei scolare a Comunei Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
99 19 decembrie 2013 privind aprobarea initierii procedurilor de evaluare in vederea schimbului a unei suprafete de teren echivalente pe care s-a amenajat canalul Valea Satului din satul Purcareni, Comuna Tarlungeni, jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
100 19 decembrie 2013 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in comuna Tarlungeni penru anul 2014 desc?rcare fi?ier tip .pdf
101 19 decembrie 2013 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Primariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2014 desc?rcare fi?ier tip .pdf
102 19 decembrie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarlungeni in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf