Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
1 10.01.2023 privind alegerea președintelui de ședinta, care sa prezideze ședintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 10.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2022 desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 10.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2022 desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 10.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri și cheltuieli al școlii Gimnaziale Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2022 desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 10.01.2023 privind insușirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a 14 imobile apartinand domeniului public al Comunei Tarlungeni conform documentatiei intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara și in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 10.01.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 02.02.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2023, inclusiv a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii ale Comunei Tărlungeni pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 02.02.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Functii ale Serviciului Salubrizare Tărlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta Hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 02.02.2023 privind aprobarea grilei de salarizare a Serviciului Salubrizare Tarlungeni, serviciu public in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei care fac parte integranta din prezenta Hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 02.02.2023 privind aprobarea modificarii Organigramei și a Statului de Functii ale SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, pentru anul 2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 02.02.2023 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni  masa lemnoasa fasonata la drum auto, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie cu strigare, conform Anexei la HCA nr. 01 din 25.01.2023, inaintate de Ocolul Silvic  Ciucaș R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 02.02.2023 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare întocmite de Exp. Topograf Predus Ion, a imobilului teren in suprafata de 3.974 mp., categoria de folosința drum, intravilan, înscris in CF nr. 113878 Tarlungeni, nr. cad.113878, în 4 loturi de teren, In vederea înscrierii In Cartea Funciara desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 02.02.2023 privind aprobarea Planului de Actiuni și Lucrari de lnteres Local in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov pe anul 2023, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 02.02.2023 privind înregistrarea Comunei Tărlungeni, Județul Brașov in SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA ONLINE A TAXELOR ȘI IMPOZITELOR desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 02.02.2023 privind aprobarea Statutului Actualizat al Agentiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila Brașov pentru Zona Metropolitana Brașov, conform proiectului prezentat, astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor Legii nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 02.02.2023 privind avizarea inițierii PUZ- ului  Construire ansamblu locuințe și funcțiuni complementare in Comuna Tărlungeni, Jud. Brasov, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, zona DJ 103B, inscris in CF nr.101767 Tărlungeni, nr. cad. 101767, respectiv CF nr. 101738, nr. cad. 101738, in suprafață totala de 9.400 mp., la cererea SC NANDESZ COMPANY SRL, prin reprezentant legal desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 02.02.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 10.02.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 73 din data de 30.09.2021, privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RA TB V SA,  pe raza teritorial administrativă a Comunei Tărlungeni, Județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 10.02.2023 privind aprobarea participării U.A. T. Comuna Tărlungeni, alături de unitățile administrativ teritoriale Comuna Prejmer, Comuna Budila, Comuna Tărlungeni, Comuna Teliu și Comuna Vama Buzăului, Ia implementarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a  unităților conexe, finanțat prin PNRR, Pilonul VL Politici pentru noua generație, Componenta 15 Educație, precum și aprobarea delegării depunerii aplicațiilor de finanțare de către U.A. T. Comuna Prejmer desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 10.02.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.08.2023 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf

Comments are closed.

Close Search Window