În data de 5 iunie 2016 au avut loc Alegeri Locale pentru alegerea Primarului Comunei Tărlungeni și a Consilierilor Locali ai Comunei Tărlungeni. Astfel, conform cutumei, numerotarea Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Tărlungeni a reînceput cu nr. 1 la data constituirii noului Consiliu Local rezultat în urma alegerilor.

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
1 4 ianuarie 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 28 ianuarie 2016 privind confirmarea si insusirea de catre Consiliul Local al Comunei Tarlungeni si de catre Primarul Comunei Tarlungeni a tuturor actelor si faptelor juridice incheiate de catre dl. Cazan Claudiu ulterior datei de de 28 februarie 2015 in cadrul Proiectului integrat pentru dezvoltarea infrastructurii in Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier prorpietate publica a Comunei Tarlungeni precum si a preturilor de referinta pentru partizile care se vor valorifica prin licitatie in luna ianuarie 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 24 februarie 2016 privind insusirea documentatiei cadastrale avand ca obiect Actualizare informatii cadastrala, intocmita de catre expert ANCPI Gheorghian Elena Liliana si aprobarea schimbarii ramurii de cultura din drum in teren si curti, constructii pentru terenul situat in jud. Brasov, com. Tarlungeni, inscris in CF 106053 Tarlungeni, nr. cad. 106053 in suprafata de 223 mp desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 24 februarie 2016 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2016-2017 in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 24 februarie 2016 privind inceperea demersurilor necesare in vederea rezilierii unilaterale a Contractului de concesiune incheiat la data de 11 decembrie 1998 intre Primaria Comunei Tarlungeni si SC Fratia SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 24 februarie 2016 privind aprobarea PUZ Construire Locuinte in Comuna Tarlungeni pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. Izvorului fn, inscris in CF 100349-100373 Tarlungeni, nr. cad. 100349-100373, la cererea dnei. Mikes Jakab Gabriela si altii desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 24 februarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 24 februarie 2016 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Tarlungeni la data de 31 decembrie 2015 desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 24 februarie 2016 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Modernizare strazi in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 24 februarie 2016 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Tarlungeni la data de 31 decembrie 2015 desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 24 martie 2016 privind aprobarea participarii Comunei Tarlungeni la Proiectul finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Dezvoltare integrata in comunitatile marginalizate rome desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 31 martie 2016 privind acceptarea donatiei fara sarcini a imobilului teren, categoria de folosinta teren-curti, constructii situat in comuna Tarlungeni, identificat cu nr. cad. 101452, inscris in CF 101452 Tarlungeni, in suprafata de 1815 mp, cu destinatia de drum de acces si trotuar desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 31 martie 2016 privind acceptarea donatiei fara sarcini a imobilului teren, categoria de folosinta teren-curti, constructii, situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad. 103760, inscris in CF 103760 Tarlungeni in suprafata de 5723 mp, cu destinatia de drum de acces si trotuar desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 31 martie 2016 privind insusirea Raportului de Evaluare intocmit de expert evaluator Niculescu Viorica si aprobarea vanzarii-cumpararii terenului situat in jud. Brasov, com. Tarlungeni, inscris in CF 106053 Tarlungeni, nr. cad. 106053, in suprafata de 223 mp, la cererea chiriasilor Vas Elena si Vas Gheorghe desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 31 martie 2016 privind aprobarea Planului de Ocupare al Functiilor Publice in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 31 martie 2016 privind aprobarea criteriilor de selectie a cererilor pentru infintarea unui punct de recoltare analize medicale in Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 31 martie 2016 privind acordarea aviului de initiere PUZ Cai de acces, zona industriala si zona de locuinte in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, pentru strazile Izvorului, Harmanului, Salcamilor si Nucului desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 18 aprilie 2016 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 18 aprilie 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016, conform propunerii Scolii Gimnaziale Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 18 aprilie 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 18 aprilie 2016 privind aprobarea Planului annual de actiune al serviciilor sociale pe anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 16 mai 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016, conform propunerii Scolii Gimnaziale Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 16 mai 2016 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in cuantum de 6.000,00 lei pentru Biserica Evanghelica din Romania, Parohia Purcareni, Parohia Zizin, Parohia Tarlungeni pentru organizarea Intalnirii Ceangailor din Tara Barsei desc?rcare fi?ier tip .pdf

 

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Tărlungeni ulterior Alegerilor Locale din data de 5 iunie 2016

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
1 24 iunie 2016 privind alegerea Comisiei pentru Validatrea mandatelor de consilieri locali ai Comunei Tarlungeni, alesi in scrutinul din data de 5 iunie 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 24 iunie 2016 privind aprobarea Procesului Verbal prezentat de Comisia de Validare cu privire la legalitatea alegerii consilierilor in Consiliul Local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 24 iunie 2016 privind declararea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni legal constituit desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 24 iunie 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni pentru o perioada de trei luni desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 24 iunie 2016 privind alegerea Viceprimarului Comunei Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 24 iunie 2016 privind alegerea membrilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei T[rlungeni, pe domenii de activitate desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 20 iulie 2016 privind aprobarea retragerii membrului asociat Comuna Tarlungeni, prin Primar, din Asociatia Club Sportiv Unirea Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 22 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 22 iulie 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 4 august 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 31 august 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 31 august 2016 privind aprobarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tarlungeni, a structurii Serviciului Voluntar pentru situatii de Urgenta (CLSU, COAT) si a listei de persoane cu contracte de voluntariat desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 31 august 2016 privind aprobarea modificarii art. 35 din Hotararea Consiliului Local nr. 84 din 21 decembrie 2016 cu referire la aprobarea taxelor si impozitelor locale in Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 31 august 2016 privind aprobarea anularii majorarilor de intarziere in cota de 73,30% aferente obligatiilor de plata principale, restante la data de 30 septembrie 2015 inclusiv, respectiv a procedurii de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere stabilita prin prezenta Hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 31 august 2016 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de Ordine Publica conform noii configuratii rezultata in urma Alegerilor Locale din data de 5 iunie 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 28 septembrie 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 28 septembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 31 octombrie 2016 privind acordarea la cerere, a unui ajutor constand in material lemnos de foc pentru incalzirea lacaselor de cult din Comuna Tarlungeni pe perioada iernii desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 31 octombrie 2016 privind aprobrarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 31 octombrie 2016 privind aprobarea modificarii Statului de Functii al Primariei Comunei Tarlungeni in urma promovarii unui numar de functionari publici si personal contractual in treapta profesionala superioara desc?rcare fi?ier tip .pdf
23 31 octombrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat desc?rcare fi?ier tip .pdf
24 31 octombrie 2016 privind aprobarea traseelor microbuzelor scolare care efectueaza curse zilnice regulate in vederea transportului elevilor si profesorilor pe raza Comunei Tarlungen respectiv pe ruta Tarlungeni-Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 31 octombrie 2016 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 31 octombrie 2016 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 31 octombrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 14 noiembrie 2016 privind efectuarea unui studiu de oportunitate privind stabilirea moalitatii de gestiune al serviciului de alimentare cu apa in Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 28 noiembrie 2016 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuinte + extindere utilitati + amenajare drum acces in Comuna Tarlungeni pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DE 386, F.N, inscrise in CFnr. 101182 Tarlungeni, nr. cad. 101182, CFnr. 104642 Tarlungeni, nr. cad 104642, in suprafata totala de 32.400 mp, respectiv CF nr. 103651 Tarlungeni, nr. cad. 103651, CF 103649 Tarlungeni, nr. cad 103649, in suprafata de 7.900 mp., la cererea d-lor Mirica Rares, Szaroz Edmund si altii desc?rcare fi?ier tip .pdf
30 28 noiembrie 2016 privind infiintarea Societatii cu Raspundere Limitata SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL desc?rcare fi?ier tip .pdf
31 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate efectuat de PFA ing. Vladeanu Marcel specialist in domeniul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare desc?rcare fi?ier tip .pdf
32 28 noiembrie 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
33 28 noiembrie 2016 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta de 20 mc lemn pentru constructii dlui. Szurla Gavril desc?rcare fi?ier tip .pdf
34 28 noiembrie 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cletuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
35 6 decembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de Investitii si cofinantarii de la bugetul local Modernizare strazi (Izvor, Harmanului, Tudor Vladimirescu) desc?rcare fi?ier tip .pdf
36 27 decembrie 2016 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in Comuna Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
37 27 decembrie 2016 avizare PUZ Construire sediu firma, showroom si depozite in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, DJ 103 B, aces tea fiind inscrise in CF nr. 101797 Tarlungeni, nr. cad. 1236, nr. top 5978/2 in suprafata totala de 1.500 mp, CF nr. 103386 Tarlungeni, nr. cad. 103386, in suprafata tot ala de 1. 800 mp., CF nr. 101798 Tarlungeni, nr. cad.1235, nr.top 5978/ 1, in suprafata totala de 1.400 mp. , CF nr. 101220 Tarlungeni, nr. cad. 1237, nr. top 5978/3, in suprafata totala de 2.500 mp., respectiv CF nr. 101221 Tarlungeni, nr. cad. 1238, nr. top 5978/4, in suprafata totala de 7.200 mp, la cererea d-lor Bota Aurel loan si Bota Veronica, prin SC TOP-FORM S.R.L desc?rcare fi?ier tip .pdf
38 27 decembrie 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
39 27 decembrie 2016 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in cuantum de 10.000 LEI pentru Biserica Ortodoxa, Parohia Tarlungeni, Comuna Tarlungeni pentru lucrari de renovare la casa rece a Bisericii parohiale Tarlungeni situate pe Str.Principala, nr. 304, sat Tarlungeni, Com. Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Close Search Window