Hotărâri emise în anul 2021

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
01 11.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2020 desc?rcare fi?ier tip .pdf
02 11.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar existent in bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tarlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2020 desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 11.01.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
04 28.01.2021 Privind insusirea si aprobarea Documentatiei cadastrale întocmite de SC DORA SRL, prin Ing. Popa Radu Marius, in vederea rectificarii suprafetei terenului aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF nr. 103452, nr. cad. 103452 de la 2520 mp., la 2.593 mp. desc?rcare fi?ier tip .pdf
05 28.01.2021 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tărlungeni, Jud. Brasov pe anul 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
06 28.01.2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foc, pentru anul 2021, din fondul forestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucas R.A, ce se poate valorifica pentru consumul propriu al institutiilor publice, al institutiilor de interes local finantate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, asociatiilor si fundatiilor, precum si pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, conform propunerii inaintate de Ocolul Silvic Ciucas RA desc?rcare fi?ier tip .pdf
07 28.01.2021 privind aprobarea pretului de pornire pentru materialul lemnos, care urmeaza a fi valorificat prin licitatie de masa lemnoasa fasonata la drum auto care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 2 din 15.01.2021, inaintate de Ocolul Silvic  Ciucas  R.A Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
08 28.01.2021 privind aprobarea Proiectului Achiziţia de echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevilor din Comuna Tărlungeni la educaţie online şi îmbunătăţirea infrastructurii TIC în reţeaua şcolară din Comuna Tărlungeni, Judeţul Braşov, cod proiect 144645 şi a cheltuielilor generate de implementarea acestuia desc?rcare fi?ier tip .pdf
09 28.01.2021 privind aprobarea actualizarii Devizului General anexat al investitiei Modernizare strazi (Str. Izvor, Str. Barmanului, Str. Tudor Vladimirescu), Comuna Tarlungeni, jud. Brasov si in consecinta actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Modernizare strazi (Str. Izvor, Str. Barmanului, Str. Tudor Vladimirescu), Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 28.01.2021 privind aprobarea bugetului proiectului Reabilitare si modernizare str. Padurii-Zizin 0+000- 0+0+500-2,5 km, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Reabilitare si modernizare str.Padurii-Zizin 0+000- 0+0+500-2,5 km si cofinantarea din bugetul local a proiectului, in suma de cca. 879.902,58 lei, conform Devizului General, Anexa la prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 28.01.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 04.02.2021 privind modificarea si completarea BCL Tarlungeni nr. 9 din data de 28.01.2021, privind aprobarea actualizarii Devizului General anexat al investitiei si in consecinta actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei Modernizare strazi (Str. Izvor, Str. Barmanului, Str. Tudor Vladimirescu), Comuna Tarlungeni, jud. Brasov si pe cale de consecinta a Anexei la BCL Tarlungeni nr. 9 din data de 28.01.2021 desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 04.02.2021 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 25.02.2021 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf