Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Tărlungeni emise în anul 2019

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
01 08.01.2019 privind aprobarea sumei de 4.174.388,00 lei, necesara acoperirii deficitului pe sursa A a sectiunii de dezvoltare din anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
02 08.01.2019 privind stabilirea si aprobarea in conditiile legii a urmatoarelor impozite si taxe locale pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces Verbal 08.01.2019 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces Verbal 31.03.2019 Proces verbal al ședinței de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf