Anunțuri, Concursuri, Interes public|

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă
1 BOGDAN LIANA-ELENA Inspector 188 puncte ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi  28 iulie 2017  ora 11:30, la sediul Primariei Comunei Tarlungeni

Comments are closed.

Close Search Window