Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1162 din 7 septembrie 2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință extraordinară, în data de 11 septembrie 2017, ora 16:00, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tărlungeni pentru anul 2017; initiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Documentație Avizare Lucrări de Intervenții ai obiectivului de investiție Amenajare parc de recreere Tarlungeni, loc de joacă penrtu copii; initiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  3. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 12 din 21 martie 2017 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor în suprafață de 5.000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate în Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  4. Diverse

Documente atașate:

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni de convocare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în ședință extraordinară în data de 11 septembrie 2017

Convocatorul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 11 septembrie 2017

Procesul Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni (24 august 2017)

1.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

1.2 Raportul de specialitate al Compartimentului Buget-Finanțe, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

2.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Documentație Avizare Lucrări de Intervenții ai obiectivului de investiție Amenajare parc de recreere Tarlungeni, loc de joacă penrtu copii

2.2 Raportul de specialitate al Compartimentului Buget-Finanțe, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni privind înaintarea spre aprobarea deliberativului Comunei a indicatorilor tehnico-economici şi Documentație Avizare Lucrări de Intervenții ai obiectivului de investiție Amenajare parc de recreere Tarlungeni, loc de joacă pentru copii

2.3 Documentația Avizare Lucrări de Intervenții ai obiectivului de investiție Amenajare parc de recreere Tarlungeni, loc de joacă penrtu copii

3.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 12 din 21 martie 2017 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor în suprafață de 5.000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate în Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii

3.2 Raportul de specialitate al Compartimentului Buget-Finanțe, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni privind necesitatea modificării și completării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 12 din 21 martie 2017 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor în suprafață de 5.000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate în Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii

3.3 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 12 din 21 martie 2017

Close Search Window