Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

In baza Dispoziţiei Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1174/25.09.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocaţi în şedinţa ordinara, in data de 29.09.2017 ora 13:00, la sediul Primăriei Comunei Tarlungeni, din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Primariei Comunei Tarlungeni, conform Anexelor care fac parte din prezenta hotarare – initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin ;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pe anul 2017 – initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin ;
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare – initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin;
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ –ului « Construire sediu firma, showroom si depozite » in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DJ 103B F.N, inscrise in CF nr. 101797,nr. cad. 101797, CF nr. 103386 Tarlungeni, nr. cad. 103386, CF nr. 101798 Tarlungeni, nr. cad. 101798, CF nr.101221 Tarlungeni, nr. cad. 101221, in suprafata totala de 14.400 mp., la cererea d-nei Bota Veronica si a d-lui Bota Aurel– initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin;
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Tarlungeni 2014-2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare – initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin;
  6. Diverse

 

Documente atașate:

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1174 din 25 septembrie 2017 de convocare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în ședință ordinară în data de 29 septembrie 2017

Convocatorul și Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în ședință ordinară în data din 29 septembrie 2017

Procesul Verbal al ședinței anterioare (11 septembrie 2017)Expunere de motive privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Primariei Comunei Tarlungeni

1.1 Expunere de motive privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Primariei Comunei Tarlungeni

1.2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Primariei Comunei Tarlungeni

1.3 Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni și pentru asimilarea funcției și salariului de bazp al personalului încadrat în funcția publică specifică de inspector protecție civilă clasa I, gradul profesional superior cu funcția publică generală de inspector, clasa I, gradul profesional superior

1.4 Solicitarea de aviz formulată de către Primăria Comunei Tărlungeni către Agenția Națională a Funcționarilor Publici

1.5 Proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni pentru aprobarea organigramei a ștatului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni

1.6 Propunerea de Organigramă a Primăriei Comunei Tărlungeni

1.7 Ștatul de funcții din Primăria Comunei Tărlungeni

1.8 Raport de specialitate privind aprobarea organigramei a ștatului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni

1.9 Nota de fundamentare privind aprobarea organigramei a ștatului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni

2.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pe anul 2017

2.2 Raport de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pe anul 2017

3.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Tărlungeni Servicii Ape SRL pe anul 2017

3.2 Solicitarea SC Tărlungeni Servicii Ape SRL cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Tărlungeni Servicii Ape SRL pe anul 2017

3.3 Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Tărlungeni Servicii Ape SRL pentru anul 2017 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

3.4 Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Tărlungeni Servicii Ape SRL pentru anul 2017 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

4.1 Expunere de motive privind aprobarea PUZ –ului « Construire sediu firma, showroom si depozite » in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DJ 103B F.N, inscrise in CF nr. 101797,nr. cad. 101797, CF nr. 103386 Tarlungeni, nr. cad. 103386, CF nr. 101798 Tarlungeni, nr. cad. 101798, CF nr.101221 Tarlungeni, nr. cad. 101221, in suprafata totala de 14.400 mp., la cererea d-nei Bota Veronica si a d-lui Bota Aurel

4.2 Raport de specialitate al compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni cu privire la cererea de aprobare a privind PUZ –ului « Construire sediu firma, showroom si depozite » in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DJ 103B F.N, inscrise in CF nr. 101797,nr. cad. 101797, CF nr. 103386 Tarlungeni, nr. cad. 103386, CF nr. 101798 Tarlungeni, nr. cad. 101798, CF nr.101221 Tarlungeni, nr. cad. 101221, in suprafata totala de 14.400 mp., la cererea d-nei Bota Veronica si a d-lui Bota Aurel

4.3 Solicitarea SC Top Form SRL (proiectant) pentru aprobarea documentatiei Construire sediu firma, showroom si depozite  in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov

4.4 Regulamentul aferent PUZ Construire sediu firma, showroom si depozite

4.5 Certificatul de Urbanisme mis de către Consiliul Județean Brașov pentru elaborare PUZ – sedii firme, showroom și depozite pentru imobilele situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DJ 103B F.N, inscrise in CF nr. 101797,nr. cad. 101797, CF nr. 103386 Tarlungeni, nr. cad. 103386, CF nr. 101798 Tarlungeni, nr. cad. 101798, CF nr.101221 Tarlungeni, nr. cad. 101221, in suprafata totala de 14.400 mp

4.6 Avizul Consiliului Județean Brașov pentru Planul Urbanistic Zonal Construire sedii firmă, showroom și depozite, DJ103B, Tărlungeni

4.7 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni privind avizarea Planului Urbanistic Zonal Construire sediu firma, showroom si depozite in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, DJ 103 B, aces tea fiind inscrise in CF nr. 101797 Tarlungeni, nr. cad. 1236, nr. top 5978/2 in suprafata totala de 1.500 mp, CF nr. 103386 Tarlungeni, nr. cad. 103386, in suprafata tot ala de 1. 800 mp., CF nr. 101798 Tarlungeni, nr. cad.1235, nr.top 5978/ 1, in suprafata totala de 1.400 mp. , CF nr. 101220 Tarlungeni, nr. cad. 1237, nr. top 5978/3, in suprafata totala de 2.500 mp., respectiv CF nr. 101221 Tarlungeni, nr. cad. 1238, nr. top 5978/4, in suprafata totala de 7.200 mp, la cererea d-lor Bota Aurel loan si Bota Veronica, prin SC TOP-FORM S.R.L

4.8 Planșă anexă  PUZ Construire sediu firma, showroom si depozite in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov

5.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Tarlungeni 2014-2020

5.2 Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Tarlungeni 2014-2020

 

Close Search Window