Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1064 din 16 august 2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 24 august 2017, ora 16:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de Cetățean de Onoare al Comunei Tărlungeni, județul Brașov; inițiator Primar Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Comunei Tărlungeni dlui. Costea Denis Giuliano, pentru merite deosebite în domeniul cultural artistic; inițiator Primar Beșchea Severius-Florin
  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ofertei de donație fără sarcini către Comuna Tărlungeni având ca obiect cota parte din imobilul teren categorie de folosințăa arabil, situat în Comuna Tărlungeni, str. Hărmanului f.n., județul Brașov, identificat cu nr. cad. 106527, înscris în CF106527, Tărlungeni, în suprafață de 3558 mp, cu destinația de drum de acces din partea donatorilor Bocsardi Adela, căsătorită cu Bocsardi Attila si Iorgulescu Mihaela, inițiator Primar Beșchea Severius-Florin

Comments are closed.

Close Search Window