Interes public|

În data de 10.06.2021 au fost înregistrate următoarele declaraţii de căsătorie

  • a d-lui GLĂJAR NICOLAE în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în com.Tărlungeni, judeţul Braşov şi a d- rei GLAJAR ELENA-MARIA în vârstă de 34 ani cu domiciliul în Com. Tărlungeni, judeţul Braşov.
  • d-lui RAB ROBERT în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în com.Tărlungeni, judeţul Braşov, şi a d- rei SIMON BLANKA-ZSUZSANNA în vârstă de 26 ani cu domiciliul în Corn.Tărlungeni,  judeţul Braşov.

În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacâ există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie, se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care intemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Close Search Window