Anunțuri|

Încheiat astăzi, 08.06.2021, ca urmare a adresei emisă în data de 25.05.2021 de
Judecătoria Braşov, Dosarul Civil nr. 6588/197/2020, înregistrată la Primăria comunei
Tărlungeni sub nr. 9938/03.06.2021.
Ca urmare a afişării la sediul primăriei Tărlungeni, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni,
str. Zizinului nr. 2,jud. Braşov si pe pagina de internet a comunei Tărlungeni, a Somaţiei emisă de Judecătoria Braşov, data în Dosarul Civil nr. 6588/197/2020. Document

Close Search Window