Interes public|

În data de 08.06.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GLEJAR
FLORIN în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com. Tărlungeni, judeţul Braşov şi a d- rei IOAN LIVIOARA în vârstă de 22 ani cu domiciliul în Com.Tărlungeni,   judeţul Braşov.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie, se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se
intemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Close Search Window