Interes public|

Astazi 14.06.2021 a fost inregistrata declaratia de casatorie:a d-lui MARIA
GHEORGHE-LAURENTIU in varsta de 30 ani, cu domiciliul!n com. Tarlungeni, nr.451, judetul Brașov, și a d- rei MARȘAVELA ESTERA in varsta de 23 ani cu domiciliul in
com. Tarlungeni,  judetul Brașov.
In conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu pot fi indeplinite.
Opozitia la casatorie,se va face numai In scris, cu aratarea dovezilor pe care se
intemeieaza In termen de 10 zile de la data afișarii publicatiei.

Close Search Window