Anunțuri, Impozite si taxe, Interes public|

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 din Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscală, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. În acest sens s-a afişat în data de 12.03.2018 concomitent la sediul Primăriei Comunei Tarlungeni şi pe pagina de Internet, anunţurile cu nr. 3465/12.03.2018.

Document atașat: Proces Verbal afisare Persoane Juridice 2018

Close Search Window