Anunțuri, Consiliul Local|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 299 din 2 martie 2018, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 12 martie 2018, ora 13:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

 1. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 17 din 13 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tărlungeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tărlungeni – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 2. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 37/2017 privind aprobarea constituirii Comisiei Specială de Analiză și Verificare în vederea armonizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. precum și a altor atribuții stabilite în sarcina sa – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta constand in 10 mc lemn de brad pentru reconstruirea locuintei și 10 ms lemn de foc, ca urmare a incendiului din data de 11 noiembrie 2017, dnei. Anghel Adela, domiciliată în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, strada Principală nr. 447 – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2018 – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 5. Proiect de Hotărâre privind insusirea Acordului de Cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar al Comunei Tarlungeni pe anul 2017 – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2018 – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. pentru anul 2018 – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Tarlungeni Servicii Ape SRL pentru anul 2018 – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea noului model de contract privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa in Comuna Tarlungeni catre SC Tarlungeni Servicii Ape SRL- inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii prin Act aditional a Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei Publice de interes local Ocolul Silvic Ciucas R.A. Comuna Tarlungeni, judetul Brasov – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea scrisorii de asteptari pe anul 2018 emisa de autoritatea publica tutelara Consiliul Local al Comunei Tarlungeni catre Regia Publica de interes local Ocolul Silvic Ciucas R.A. Comuna Tarlungeni, judetul Brasov – inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2018, negociati de autoritatea publica tutelara Consiliul Local al Comunei Tarlungeni si Regia Publica de interes local Ocolul Silvic Ciucas R.A. Comuna Tarlungeni, judetul Brasov- inițiator, Primar Beșchea Severius-Florin
 14. Diverse

Ședințele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tărlungeni vor avea loc în data de 12 martie 2018, ora 11:00.

Close Search Window