Interes public|

În data de 14.06.2021 și 15.06.2021 au fost înregistrate următoarele declaraţii de căsătorie

  • a d-lui GANDAC  TIMOTEI în varsta de 27 ani, cu domiciliul în com. Tarlungeni, , judetul Brașov și a d- rei TEREAN IOANA-LARISA In varsta de 27 ani cu domiciliul in com. Tarlungeni, judetul Brașov;
  • a d-lui GOZGAR RADU-SERGIO in varsta de 26 ani, cu domiciliul in com. Tarlungeni,  judetul Brașov și a d- rei TEOFILU MA.DALINA in varsta de 23 ani cu domiciliul in com. Tarlungeni,  judetul Brașov.

În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacâ există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie, se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care intemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei

Close Search Window