Uncategorized|

Principalele măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea activităților de igienizare a terenurilor agricole șl a gospodăriilor populației.

FOCUL DESCHIS:
– Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa:
– Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, in zonele -de agreement si in gospodariile populatiei se face numai in locuri amenajate, in conditii si la distante care sa nu pennita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau alte vecinatati;

– Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m, fata de locurile cu pericol de explozie (gaze si lichide inflamabile, vapori inflamabili etc.), respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile (hartie, lemn, textile, ulei, bitum, etc.}, fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare;
– Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, porivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.
La arderea miristii, a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se vor avea in vedere prevederiile OUG 195/2005 privind protectia mediului respectiv:
• art. 94, alin. (1) privind obligatiile tuturor persoanelor fizice si juridice, lit. n) arderea miristilor, stufului, tufarisurilor sau vegetatiei ierboase se desfasoara cu acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si cu infonnarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
• art. 98, alin. (1), litera a) arderea miristilor, stufului, tufarisurilor sau vegetatiei ierboase din ariile naturale protejate constituie in:fractiune si se pedepseste cu inchisoare de Ia trei luni la un an sau cu amenda daca a fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala.
Arderea miristii, se va face cu respectarea unnatoarelor prevederi generate:
– conditii meteorologice fara vant;
– parcelarea miristii prin fasii arate, iar in cazul vegetatiei uscate si a resturilor vegetale colectarea sa se faca in gramezi astfel incat arderea sa poata fi controlata;
– izolarea zonei de ardere fata de caile de comunicatii, constructii, culture agricole, fond forestier, prin executarea de fasii arate;
– executarea arderii in wne care sa nu pennita propagarea focului la fondul forestier si sa nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conducte de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
– desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
– supravegherea pennanenta a arderii si asigurarea pana Ia fmalizarea acesteia a personalu1ui de supraveghere si stingere a eventualelor incendii;
– stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii.
Efectuarea lucrarilor cu foe deschis se executa numai pe baza pennisului de lucru cu foe emis de administratorul operatorului economic/institutiei sau, dupa caz, de consiliul local fiind obligatorii instruirea personalului; controlul si supravegherea asupra masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si informarea serviciului voluntar pentru
situatii de urgenta;
Este interzis executarea focurilor deschise Ia o distanta mai mica de 100m de fondul forestier.
Se interzice aprinderea si mentinerea focului in camp deschis si nesupravegheat.
In zonele cu suprafete expuse incendiilor – culturi agricole in vegetatie, zone de protectie ale acestora si paduri se vor asigura benzi de protectie potrivit nonnelor in vigoare.
Toate activitatile de igienizare care presupun utilizarea focului deschis se vor executa numai cu respectarea prevederilor art. 97 alin. 1,3,4,5; art. 98 si art. 99 alin. 3 din Norme Generate de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/2007. Ca urmare igienizarea terenurilor agricole prin arderea resturilor vegetale (miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa) se face numai cu acceptul autoritatii competente pentru protectia
mediului, respectiv a Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov si cu informarea in prealabil a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
Va multumim pentru intelegere.

Primar
Beșchea Severius Florin

Close Search Window