Interes public|

În data de 05.08.2021 au fost înregistrate următoarele declarații de căsătorie:

  • a d-lui Clăjar Luca Marian in vârstă de 32 ani, cu domiciliul in comuna Tărlungeni, județul Brașov și a d-rei Brumar Ionela Nicoleta in vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Com. Tărlungeni,  județul Brașov.
  • a d-lui Manole Marian-Cosmin în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în Com. Tărlungeni,  județul Brașov și a d-rei Bulmaga Alina în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în Republica Moldova.
    În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoana poate face opoziție la căsătorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerințe ale legii nu pot fi îndeplinite.
    Opoziția la căsătorie, se va face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează in termen de 10 zile de la data afișării publicației.
Close Search Window