Autorități Publice|

“Autoritatea publica tutelara a Ocolului Silvic “Ciucas” RA Tarlungeni, Jud. Brasov republica scrisoarea de asteptari in vederea depunerii declaratiilor de intentie de catre candidatii la pozitia de membru in Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic “Ciucas” RA, conform prevederilor art. 10 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulteriore.

 Modul de punere la dispoziţie a scrisorii de aşteptări    

ART. 10     (1) Scrisoarea de aşteptări este publicată pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare şi întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaţilor.    

(2) În cazuri specificate clar de legislaţia în vigoare, unele informaţii din cadrul scrisorii pot să nu fie publicate, ci doar aduse la cunoştinţa candidaţilor aflaţi în lista scurtă, în cadrul scrisorii în integralitatea sa, mai ales în cazul în care acestea afectează mediul concurenţial. În acest caz, motivul neincluderii anumitor informaţii în varianta publică a scrisorii se menţionează pe pagina de internet a autorităţii tutelare şi a întreprinderii publice.    

(3) Publicarea scrisorii de aşteptări poate fi făcută înainte de stabilirea listei scurte.”

Scrisoare de așteptări (Document atașat)

Close Search Window