Anunțuri, Consiliul Local|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 642 din 19 iunie 2019, (document atașat) membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 26 iunie 2019, ora 15:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi: Document atașat

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Cămin Cultural, Comuna Tărlungeni, Județul Brașov; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin Document atașat
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Comuna Tărlungeni, sat Purcăreni, județul Brașov; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin Document atașat
  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Tărlungeni, județul Brașov; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin Document atașat
  4. Proiect de Hotărâre privind participarea Comunei Tărlungeni, județul Brașov la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Program demarat de către Ministerul Mediului; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin Document atașat
  5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii de către Comuna Tărlungeni, județul Brașov a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor aferentă măsurii 15 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, submăsura 1 Plăți pentru angajamentele de silvomediu; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin Document atașat

Proces verbal si documentația aferentă ședinței (Document atașat)

Comments are closed.

Close Search Window