Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022

Subsemnata, CSIKI KAT ALIN, responsabil de aplicarea Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat, în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez ca activitatea specifică a instituției a fost citește mai departe…