Interes public|

În data de 13.08.2021 au fost înregistrate următoarele declarații de căsătorie:

  • a domnului Mezei Iulian in vârstă de 47 ani, cu domiciliul in comuna Tărlungeni, județul Brașov și a domnișoarei Ioviță Elena in vârstă de 43 ani, cu domiciliul în Com. Tărlungeni,  județul Brașov;
  • a domnului Zbarcea Adrian în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul in comuna Tărlungeni, sat Purcăreni, județul Brașov și a domnișoarei Macovei Elena-Cosmina, in vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Com. Tărlungeni, sat Purcăreni  județul Brașov;
    În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoana poate face opoziție la căsătorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerințe ale legii nu pot fi îndeplinite.
    Opoziția la căsătorie, se va face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează in termen de 10 zile de la data afișării publicației.
Close Search Window