Interes public|

În data de 11.08.2021 a fost înregistrată următoarea declarație de căsătorie:

  • a d-lui Glejar Claudiu Gheorghe in vârstă de 24 ani, cu domiciliul in comuna Tărlungeni, județul Brașov și a d-rei Brumar Rebeica in vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Com. Tărlungeni,  județul Brașov.
    În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoana poate face opoziție la căsătorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerințe ale legii nu pot fi îndeplinite.
    Opoziția la căsătorie, se va face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează in termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Comments are closed.

Close Search Window