Interes public|

În data de  31.05.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BRUMAR REMUS-MIHAIL în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Com. Tărlungeni, judeţul Braşov şi a d- nei OLESCU ROXANA-OANA în vârstă de 27 ani cu domiciliul în com. Tărlungeni, judeţul Braşov. În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei .

Comments are closed.

Close Search Window