Interes public|

În data de 22.03.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARCU MIRCEA în vârstă de 46 ani , cu domiciliul în comuna Tărlungeni  şi a d-rei IOVIȚĂ DOINA-NELY în vârstă de 42 ani cu domiciliul în comuna Tărlungeni, sat Zizin, judeţul Braşov. În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287/2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite. Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei

Close Search Window