Anunțuri|

În urma elaborării Proiectului de buget (vezi aici) în conformitate cu prevederile art.8, lit. a) si ale art.39, alin. 3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la afișarea Proiectului de buget pe anul 2023 pe website-ul Comunei Tărlungeni si la avizierul instituției pentru luarea la cunoștință.
Propunerile, sugestiile sau opiniile, precum si orice alte observații cu privire la acest Proiect de Buget se vor depune la Registratura Primăriei Comunei Tărlungeni din Str. Zizinului, nr.2.

Close Search Window