Anunțuri|

Prin prezenta, Primăria comunei Tărlungeni anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de informare și consultare cu privire la inițierea documentației de urbanism „Întocmire P.U.Z. – Zona Izvor, DJ103A, str. Izvorului, str. Hărmanului”, al cărui inițiator este Primăria comunei Tărlungeni.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCL nr. 26/25.04.2014 începând cu data de 09.01.2023, pe site-ul Primăriei comunei Tărlungeni (https://comunatarlungeni.ro – anunturi), la biroul de urbanism, la avizierul Primăriei, la terenul ce va face obiectul P.U.Z., este afișat anunțul de ințiere.

Până la data de 24.01.2023 publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal.

Observațiile/propunerile se primesc în scris, în conformitate cu prevederile legale, la sediul Primăriei comunei Tărlungeni (str. Zizinului nr. 2, tel. 0268 367 713, 0268 365 714, e-mail: primaria_tarlungeni@yahoo.com) în termenul menționat.

Responsabil cu informarea şi consultarea publicului: insp. Bădan Bogdan Nicolae.

Close Search Window