Anunțuri, Dezbateri Publice, Impozite si taxe, Interes public|

Prin prezentul articol, Comuna Tărlungeni aduce la cunoștința publicului Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni cu privire la propunerea nivelurilor pentru taxele și impozitele locale pentru anul 2019 la nivelul Comunei Tărlungeni.

Acest proiect va fi supus dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, în proxima ședință, data acesteia urmând a fi adusă la cunoștința publică după stabilirea exactă.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare prin corespondență electronică (primaria.tarlungeni@yahoo.com) sau direct la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din strada Zizinului nr. 2, compartimentul Impozite și Taxe Locale.

Document atașat: proiect_stabilire_impozite_taxe_2019

Close Search Window