Achiziții, Anunțuri|

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea serviciilor de întocmire Amenajament pastoral pentru suprafețele de teren pășune, proprietate a Comunei Tărlungnei

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare online (DA7471089)
Obiectul achiziției și cantitate Întocmirea amenajamentului pastoral pentru pășunile proprietate a Comunei Tărlungeni
Valoarea achiziției 60.000,00* LEI
Cod CPV 77200000-2 Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
Tip contract Servicii
Data finalizare achiziție 26 octombrie 2015
Tip document justificativ Contract
Informații despre ofertant
Nume SC CEMBRA FOREST G.I.R SRL**
Adresa Str. Garii-Darste, Nr. 21 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500300
Telefon 0744352925
email cembraforest@yahoo.com
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA
**) SC Cembra Forest G.I.R. SRL nu este plătitoare de TVA

Comments are closed.

Close Search Window