Anunțuri|

În conformitate cu prevederile art. 33 alin (1) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care stipulează următoarele

Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum şi baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Primăria Comunei Tărlungeni publică lista tuturor funcţiilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Tărlungeni și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni plătit din fonduri publice

veniturile salariale ale demnitarilor și funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 43/2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 50/2017, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Se fac următoarele precizări:

Demnitarii aleși beneficiază de indemnizații care sunt calculate în baza Legii nr. 153/2017 și au fost precizate în cuprinsul acesteia funcție de rangul localității și sunt limitate prin Lege.

La indemnizațiile demnitarilor  se adaugă o majorare de 15% conform art.6 lit.c) din H.G. nr.325/2018, pe perioada de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Administratorul public beneficiază de o majorare de 15% conform art.16 alin.(2) din Legea nr.153/2017 pe perioada de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Indemnizația consilierilor locali ai Comunei Tărlungeni este stabilită în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și este în cuantum de 10% din indemnizația Primarului Comunei Tărlungeni.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni 87 din 29 decembrie 2015, polițiștii locali beneficiază în condițiile Legii, de normă de hrană, cuantumul acesteia fiind variabil, funcție de numărul de zile lucrate, ture de noapte, număr de zile de concediu, etc astfel cuantumul normei de hrana pentru o tura de 12 ore este de 37 lei si 32 lei pentru restul zilelor calendaristice din luna respectiva.

Începând cu 01 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii minime brute pe țară garantate în plată conform art.18 din Legea nr.153/2017, aceasta fiind in cuamtum de 347 lei brut lunar pentru timpul de lucru efectiv lucrat.

Persoanele care efectuează control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% care se aplică la salariul brut de bază.

Angajații care utilizează calculatorul în mod curent pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, beneficiază de un spor de 15% din cuantumul salariului de bază brut aferent lunii decembrie 2019.

Până la data de 31 martie 2022 nu au fost acordate vochere de vacanta, prime sau premii către nici unul dintre angajații Primăriei Comunei Tărlungeni sau orice alte drept în bani şi/sau în natură.

Sunt prezentate salariile de bază în brut, salariile nete diferind funcție de sporurile de care beneficiază angajatul, deduceri personale, popriri sau alte cauze.

Compartiment Funcția Tip funcție Grad Gradația Coeficient Salariu bază brut Observatii
Primar Primar demnitar conducere N/A N/A 5,5 11440  
Viceprimar Viceprimar demnitar conducere N/A N/A 4,50 9360  
Consiliul Local al Comunei Tărlungeni consilier local ales local N/A N/A N/A N/A 1144  
Secretar Secretar publică conducere N/A N/A 4,50 9360  
Administrator public Administrator public  conducere conducere N/A N/A 4,50 9360  
Politia Locala Sef serviciu conducere conducere N/A N/A 3,00 7650  
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publică execuție superior 5 2,85 7268  
Cadastru, Registru Agricol inspector publică execuție superior 5 2,85 3634 Jumatate de norma
Cadastru, Registru Agricol consilier publică execuție superior 5 2,85 7268  
Consilier Primar consilier contractuală execuție N/A N/A 2,20 5610  
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,85 7268  
Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă inspector publică execuție superior 5 2,85 7268  
Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă referent publica executie asistent 2 1,72 4386  
Resurse Umane inspector publică execuție superior 5 2,85 7268  
Situatii Urgenta Inspector publica execuție superior 5 2,85 7268  
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 5 2,85 7268  
Administrativ inspector contractuală execuție IA 5 2,85 7268 Suspendat
Investitii, Urmarire,Derulare contracte inspector publică execuție superior 4 2,78 7089  
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție superior 4 2,78 7089  
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 5 2,85 7268  
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 3 2,71 6911  
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publica execuție principal 5 2,56 6528  
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publică execuție principal 5 2,56 6528  
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție principal 5 2,56 6528  
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale consilier publică execuție asistent 2 2,07 5279  
Cadastru, Registru Agricol inspector publică execuție principal 3 2,44 6222  
Juridic consilier juridic publica execuție superior 4 2,78 7089 Temporar vacanta
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale consilier publică execuție asistent 5 2,28 5814  
Consiliere probleme minoritare rome inspector publică execuție II 5 2,28 5814  
Poliția Locală Politist local publică execuție principal 5 2,57 6554  
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție asistent 4 2,22 5661  
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție superior 5 2,85 7268  
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție asistent 4 2,22 5661  
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție principal 3 2,44 6222  
Juridic consilier juridic publică execuție asistent 3 2,17 5534  
Achiziții Publice Consilier achizitii publice publică execuție asistent 5 3,24 8262  
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 5355  
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 5355  
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 5355  
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 5355  
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 5355  
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială Referent publică execuție principal 5 2,01 5126  
Administrativ Mediator sanitar contractuală execuție I 5 1,50 3825  
Administrativ muncitor contractuală execuție II 5 1,87 4769  
Biblioteca, Camin Cultural administrator contractuală execuție N/A 5 1,76 4488  
Administrativ sofer contractuală execuție II 4 1,82 4641  
Registratura, Secretariat referent contractuală execuție IA 5 2,10 5355  
Agenti Paza agent paza contractuală execuție N/A 5 1,52 3876  
Administrativ muncitor necalificat contractuală execuție N/A 5 1,50 3825  
Administrativ muncitor necalificat contractuală execuție N/A 5 1,50 3825  
Agenti Paza agent pază contractuală execuție N/A 4 1,48 3774  
Bibliotecă, Cămin Cultural personal curătenie contractuală execuție N/A 3 1,42 1811 Jumatate de norma

 

Close Search Window