LISTA FUNCȚIILOR ȘI VENITURILOR SALARIALE LA 30.09.2021

În conformitate cu prevederile art. 33 alin (1) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care stipulează următoarele

Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum şi baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Primăria Comunei Tărlungeni publică lista tuturor funcţiilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Tărlungeni și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni plătit din fonduri publice

veniturile salariale ale demnitarilor și funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 43/2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 50/2017, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Se fac următoarele precizări:

Demnitarii aleși beneficiază de indemnizații care sunt calculate în baza Legii nr. 153/2017 și au fost precizate în cuprinsul acesteia funcție de rangul localității și sunt limitate prin Lege.

La indemnizațiile demnitarilor  se adaugă o majorare de 15% conform art.6 lit.c) din H.G. nr.325/2018, pe perioada de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Indemnizația consilierilor locali ai Comunei Tărlungeni este stabilită în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și este în cuantum de 10% din indemnizația Primarului Comunei Tărlungeni.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni 87 din 29 decembrie 2015, polițiștii locali beneficiază în condițiile Legii, de normă de hrană, cuantumul acesteia fiind variabil, funcție de numărul de zile lucrate, ture de noapte, număr de zile de concediu, etc.

Începând cu 01 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii minime brute pe țară garantate în plată conform art.18 din Legea nr.153/2017.

Persoanele care efectuează control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% care se aplică la salariul brut de bază.

Până la data de 30 septembrie 2021 nu au fost acordate prime sau premii către nici unul dintre angajații Primăriei Comunei Tărlungeni sau orice alte drept în bani şi/sau în natură.

Angajații care utilizează calculatorul în mod curent pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, beneficiază de un spor de 15% din cuantumul salariului de bază brut.

Administratorul public beneficiază de o majorare de15% conform art.16 alin.(2) din Legea nr.153/2017 pe perioada de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Sunt prezentate salariile de bază în brut, salariile nete diferind funcție de sporurile de care beneficiază angajatul, deduceri personale, popriri sau alte cauze.

Compartiment Funcția Tip funcție Grad Gradația Coeficient Salariu bază brut
Primar Primar demnitar conducere N/A N/A 5,5 11440
Viceprimar Viceprimar demnitar conducere N/A N/A 4,50 9360
Consiliul Local al Comunei Tărlungeni consilier local ales local N/A N/A N/A N/A 1144
Secretar Secretar publică conducere N/A N/A 4,50 9360
Administrator public Administrator public  conducere conducere N/A N/A 4,50 9360
Politia Locala Sef serviciu conducere conducere N/A N/A 3,00 6900
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publică execuție superior 5 2,85 6555
Cadastru, Registru Agricol inspector publică execuție superior 5 2,85 3278
Cadastru, Registru Agricol consilier publică execuție superior 5 2,85 6555
Consilier Primar consilier contractuală execuție N/A N/A 2,20 5060
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,85 6555
Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă inspector publică execuție superior 5 2,85 6555
Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă referent publica executie asistent 2 1,72 3956
Resurse Umane inspector publică execuție superior 5 2,85 6555
Situatii Urgenta Inspector publica execuție superior 5 2,85 6555
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 5 2,85 6555
Administrativ inspector contractuală execuție IA 5 2,85 6555
Investitii, Urmarire,Derulare contracte inspector publică execuție superior 4 2,78 6394
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție superior 4 2,78 6394
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 5 2,85 6555
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 3 2,71 6233
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publica execuție principal 5 2,56 5888
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publică execuție principal 5 2,56 5888
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție principal 5 2,56 5888
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale consilier publică execuție asistent 2 2,07 4761
Cadastru, Registru Agricol inspector publică execuție principal 3 2,44 5612
Juridic consilier juridic publica execuție superior 4 2,78 6394
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale consilier publică execuție asistent 5 2,28 5244
Consiliere probleme minoritare rome inspector publică execuție II 5 2,28 5244
Poliția Locală Politist local publică execuție principal 5 2,57 5911
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție asistent 4 2,22 5106
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție superior 5 2,85 6555
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție asistent 4 2,22 5106
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție principal 3 2,44 5612
Juridic consilier juridic publică execuție asistent 3 2,17 4991
Achiziții Publice Consilier achizitii publice publică execuție asistent 5 3,24 7452
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 4830
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 4830
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 4830
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 4830
Poliția Locală Politist local publică execuție superior 5 2,10 4830
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială Referent publică execuție principal 5 2,01 4623
Administrativ Mediator sanitar contractuală execuție I 5 1,50 3450
Administrativ muncitor contractuală execuție II 5 1,87 4301
Biblioteca, Camin Cultural administrator contractuală execuție N/A 5 1,76 4048
Administrativ sofer contractuală execuție II 4 1,82 4186
Registratura, Secretariat referent contractuală execuție IA 5 2,10 4830
Agenti Paza agent paza contractuală execuție N/A 5 1,52 3496
Administrativ muncitor necalificat contractuală execuție N/A 5 1,50 3450
Administrativ muncitor necalificat contractuală execuție N/A 5 1,50 3450
Agenti Paza agent pază contractuală execuție N/A 4 1,48 3404
Bibliotecă, Cămin Cultural personal curătenie contractuală execuție N/A 3 1,42 1633