Anunțuri, Concursuri|

AvAnd in vedere prevederile art. 25-27 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat pentru postul de mediator sanitar in cadrul compartimentului Asistenta Comunitara Medicala din Primaria Comunei Tarlungeni

Documente atasate: Rezultate proba scrisa concurs mediator sanitar

Close Search Window