Concurs ocupare funcție publică de conducere – Șef birou Autoritate Tutelară, Asistență si Protecție Socială si Comunitară

Anunț de concurs organizat în baza H.G.nr. 611/2008 si OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, Șef birou la Biroul Autoritate Tutelara, Asistenta si Protecție Socială si Comunitară citește mai mult…

Actualizare 07.06.2022

Rezultate  selecție dosare

Actualizare 16.06.2022

Rezultate proba scrisă

Actualizare 17.06.2022

Rezultate interviu

Rezultate finale