Anunțuri|

Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Denumire judeţ: Braşov
Denumire UAT: TARLUNGENI
Unitatea administrativ teritorială Tarlungeni, judetul Braşov, ca urmare a adresei de la OCPI Brasov cu nr. 1455/12.04.2021, inregistrată la primaria comunei Tărlungeni sub nr.
6887/15.04.2021 anunţă publicarea Tabel cu posesori pentru tarlaua T58, parcela A364,
conform Legii cadastrului şi a publicităţii Imobiliare nr. 7 /1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, data publicării 22.04.2021.
Adresa locului afişării publice: la sediul Primăriei comunei Tarlungeni, situat în comuna
Tarlungeni, strada Zizinului, nr. 2, judetul Braşov, precum şi pe pagina de internet:

Coming Soon


Publicatie ziar
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
comunei Tarlungeni.

Close Search Window