Anunțuri|

Denumire judeţ: Braşov
Denumire UAT: TARLUNGENI
Unitatea administrativ teritorială Tarlungeni, 2021 judetul Braşov, ca urmare a adresei de la OCPI Brasov cu nr. 883/10.02.2021, inregistrată la primaria comunei Tărlungeni sub nr.
2492/16.02. anunţă publicarea Tabel cu posesori T36, F875, N876 si a si a planului Parcelar T36, F875, N876, conform Legii cadastrului şi a publicităţii Imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Data de început a afişării: 18.02.2021
Data de sfârşit a afişării: 17.04.2021
Adresa locului afişării publice: la sediul Primăriei comunei Tărlungeni, situat în comuna
Tarlungeni, strada Zizinului, nr. 2, județul Brașov, precum şi pe pagina de internet:
http://comunatarlungeni.ro Documentație atașată
Publicatie ziar
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
comunei Tarlungeni.

 

 

Close Search Window