Anunțuri|

Comisia Locală de aplicare a legilor Fondului Funciar Tărlungeni, anunţă afişarea publică a planului parcelar şi a tabelului parcelar pentru tarlaua 115 faneata 984,985 UAT Tărlungeni începând cu data de 12.02.2021 la sediul Primăriei Tărlugeni, Comuna Tărlungeni, sat Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2 şi pe pagina de internet a Primărie Tărlungeni respectiv www .comunatarlungeni.ro.

Cererile de rectificare a documentelor planului parcelar se formulează în termen de 60 zile de la data afişării şi sunt însoţite de documente doveditoare şi se depun la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Close Search Window