Anunțuri|

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan  si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica/ privata a statului cu destinatie agricola  și înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile  si completarile ulterioare, prin prezenta se aduce Ia cunoștinta S.C. BAVARIA FARMING S.R.L. CNP/CIF R032038607 (*), nr. inregistrare J08/1640/2013   (**)in calitate de preemtor, avand domiciliul/resedinta/sediul social/secundar In: localitatea Prejmer, str. Soseaua DJ 112,, nr. 1045 A, judetul Brasov, Oferta de de vanzare  nr. 94 din data de 05.08.2021, depusa de vanzatoarea Tlrcavu Floarea prin împuternicit Nagy Hunor Lajos privind terenul agricol situat in extravilan, in suprafata de de 0,25 (ha), nr. cadastral109609, nr. carte funciara 109609, nr. tarla 27. nr. parcela A 97/2/1,categorie de folosinta arabil, la pretul de 10000 lei afisata la   sediul/site-ul. Primariei Tarlungeni, judetul Brasov…mai mult 

Comments are closed.

Close Search Window