Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 442/16.03.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 21 martie 2017, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor în suprafață de 5.000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate în Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase lemn de lucru și lemn de foc din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Ștatului de Funcții al Primăriei Comunei Tărlungeni pentru anul 2017, conform Anexei; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni pentru anul 2017; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  5. Proiect de Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă în Comuna Tărlungeni către SC Tărlungeni Servcii Ape SRL; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  6. Diverse

Urmare a Adresei întocmită de către Primar Beșchea Severius-Florin în care a fost motivată celeritatea, ordinea de zi a fost suplimentată cu 4 puncte, după cum urmează

7. Proiect de Hotărâre privind promovarea și  participarea Comunei Tărlungeni județul Brașov Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Reabilitare și mansardare imobil Școala Generală sat Cărpiniș, comuna Tărlungeni, județul Brașov; inițiator: Primar Beșchea Severius-Florin

8. Proiect de Hotărâre privind promovarea și  participarea Comunei Tărlungeni județul Brașov Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Construire remiză pompieri în comuna Tărlungeni, județul Brașov; inițiator: Primar Beșchea Severius-Florin

9. Proiect de Hotărâre privind promovarea și  participarea Comunei Tărlungeni județul Brașov Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Grădiniță cartier Izvor, comuna Tărlungeni, județul Brașov; inițiator: Primar Beșchea Severius-Florin

10.Proiect de Hotărâre privind promovarea și  participarea Comunei Tărlungeni județul Brașov Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Modernizare iluminat public în comuna Tărlungeni, județul Brașov; inițiator: Primar Beșchea Severius-Florin

Erată: dintr-o eroare materială, în forma scrisă a Convocatorului de ședință transmis către consilierii locali ai Comunei, a fost omis punctul referitor la Proiect de Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă în Comuna Tărlungeni către SC Tărlungeni Servcii Ape SRL; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin.

Întreaga documentație suport pentru respectivul Proiect de Hotărâre se regăsește în documentația transmisă către consilierii locali ai Comunei Tărlungeni și se regăsește și în formă scanată în conținutul acestui articol.

Documente atașate:

Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 21 martie 2017

1.1 Proiect de Hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor în suprafață de 5.000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate în Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii

1.2 Expunere de motive privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor în suprafață de 5.000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate ăn Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii

2.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase lemn de lucru și lemn de foc din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni

2.2 Adresa din partea Ocolului Silvic Ciucaș RA prin care se propune volumul masei lemnoase de exploatat în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni

2.3 Fișe tehnice care au stat la baza calculației propunerii volumului masei lemnoase de exploatat în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni

3.1 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Ștatului de Funcții al Primăriei Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

3.2 Referat de specialitate privind aprobarea Ștatului de Funcții al Primăriei Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

3.3 Ștatul de Funcții al Primăriei Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

3.4 Planul de ocupare al funcțiilor în cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

4.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni pentru anul 2017

4.2 Adresa de înaintare a propunerii de buget venituri și cheltuieli al OS Ciucaș RA Tărlungeni pentru anul 2017

4.3 Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș RA pentru anul 2017

4.4 Bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas Tarlungeni RA pe anul 2017

4.5 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017 al Ocolului Silvic Ciucaș Tărlungeni RA

4.6 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017 al Ocolului Silvic Ciucaș Tărlungeni RA

5.1 Proiect de Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă în Comuna Tărlungeni către SC Tărlungeni Servcii Ape SRL

5.2 Referat de specialitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă în Comuna Tărlungeni către SC Tărlungeni Servcii Ape SRL

5.3 Documentație SC Tărlungeni Servicii Ape SRL

 

Documente rezultate în urma ședinței

Nr. Document Conținut pe scurt Fișier
listă documente în curs de actualizare
1 PV Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 21 martie 2017
2 HCL12/21.03.2017 Hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor în suprafață de 5.000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate în Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii
3 HCL13/21.03.2017 Hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase lemn de lucru și lemn de foc din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni
4 HCL14/21.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Ștatului de Funcții al Primăriei Comunei Tărlungeni pentru anul 2017
5 HCL15/21.03.2017 Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă în Comuna Tărlungeni către SC Tărlungeni Servcii Ape SRL
6 HCL16/21.03.2017 Hotărâre privind promovarea și  participarea Comunei Tărlungeni județul Brașov Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Reabilitare și mansardare imobil Școala Generală sat Cărpiniș, comuna Tărlungeni, județul Brașov
7 HCL17/21.03.2017 Hotărâre privind promovarea și  participarea Comunei Tărlungeni județul Brașov Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Construire remiză pompieri în comuna Tărlungeni, județul Brașov
8 HCL18/21.03.2017 Hotărâre privind promovarea și  participarea Comunei Tărlungeni județul Brașov Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Grădiniță cartier Izvor, comuna Tărlungeni, județul Brașov
9 HCL19/21.03.2017 Hotărâre privind promovarea și  participarea Comunei Tărlungeni județul Brașov Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Modernizare iluminat public în comuna Tărlungeni, județul Brașov

 

Comments are closed.

Close Search Window