Anunțuri, Interes public|

În conformitate cu prevederile art. 33 alin (1) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care stipulează următoarele

Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum şi baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Primăria Comunei Tărlungeni publică lista tuturor funcţiilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Tărlungeni și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni plătit din fonduri publice

veniturile salariale ale demnitarilor și funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 43/2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 50/2017, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Se fac următoarele precizări:

Demnitarii aleși beneficiază de indemnizații care sunt calculate în baza Legii nr. 153/2017 și au fost precizate în cuprinsul acesteia funcție de rangul localității și sunt limitate prin Lege.

Indemnizația consilierilor locali ai Comunei Tărlungeni este stabilită în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și este în cuantum de 10% din indemnizația Primarului Comunei Tărlungeni.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni 87 din 29 decembrie 2015, polițiștii locali beneficiază în condițiile Legii, de normă de hrană, cuantumul acesteia fiind variabil, funcție de numărul de zile lucrate, ture de noapte, număr de zile de concediu, etc.

Începând cu 01 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii minime brute pe țară garantate în plată conform art.18 din Legea nr.153/2017.

Persoanele care efectuează control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% care se aplică la salariul brut de bază.

Până la data de 30 septembrie 2019 nu  au fost acordate vouchere de vacanță angajaților din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni.

Până la data de 30 septembrie 2019 nu au fost acordate prime sau premii către nici unul dintre angajații Primăriei Comunei Tărlungeni sau orice alte drept în bani şi/sau în natură.

Angajații care utilizează calculatorul în mod curent pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, beneficiază de un spor de 15% din cuantumul salariului de bază brut.

Sunt prezentate salariile de bază în brut, salariile nete diferind funcție de sporurile de care beneficiază angajatul, deduceri personale, popriri sau alte cauze.

 

Compartiment Funcția Tip funcție Grad Gradația Coeficient Salariu bază brut
Primar Primar demnitar conducere N/A N/A 5,00 10400
Viceprimar Viceprimar demnitar conducere N/A N/A 4,00 8320
Consiliul Local al Comunei Tărlungeni consilier local ales local N/A N/A N/A N/A 1040
Secretar Secretar publică conducere N/A N/A 4,00 8320
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publică execuție superior 5 2,85 5928
Cadastru, Registru Agricol inspector publică execuție superior 5 2,85 5928
Cadastru, Registru Agricol consilier publică execuție superior 5 2,85 5928
Consilier Primar consilier contractuală execuție IA 1 2,85 5928
Poliția Locală inspector publică execuție superior 5 2,85 5928
Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă inspector publică execuție superior 5 2,85 5928
Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă inspector publică execuție superior 5 2,85 5928
Resurse Umane inspector publică execuție superior 5 2,85 5928
Situatii de Urgenta Inspector publica execuție superior 5 2,85 5928
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 5 2,85 5928
Situatii de Urgenta inspector contractuală execuție IA 5 2,85 5928
Achiziții Publice inspector publică execuție superior 4 2,78 5782
Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție superior 3 2,71 5637
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 5 2,85 5928
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție principal 3 2,44 5075
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publica execuție principal 5 2,56 5325
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publică execuție principal 5 2,56 5325
Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție principal 5 2,56 5325
Impozite si Taxe Locale consilier publică execuție asistent 2 2,07 4306
Cadastru, Registru Agricol inspector publică execuție principal 3 2,44 5075
Consiliul Local al Comunei Tărlungeni consilier juridic contractuală execuție IA 3 2,71 5637
Buget, Contabilitate consilier publică execuție asistent 5 2,28 4742
Consiliere probleme minoritare rome inspector publică execuție II 5 2,28 4742
Poliția Locală inspector publică execuție asistent 5 2,28 4742
Poliția Locală inspector publică execuție asistent 5 2,28 4742
Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție asistent 4 2,22 4618
Buget, Contabilitate inspector publică execuție superior 5 2,85 5928
Buget, Contabilitate inspector publică execuție asistent 3 2,17 4514
Juridic consilier juridic publică execuție asistent 3 2,17 4514
Biblioteca, Camin Cultural bibliotecar contractuală execuție I 5 2,16 4493
Achiziții Publice referent publică execuție superior 4 2,05 4264
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 4368
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 4368
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 4368
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 4368
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 4368
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială referent publică execuție principal 5 2,01 4181
Situatii de Urgenta muncitor contractuală execuție I 5 1,93 4014
Administrativ muncitor contractuală execuție II 5 1,87 3890
Biblioteca, Camin Cultural administrator contractuală execuție N/A 5 1,76 3661
Administrativ sofer contractuală execuție II 3 1,78 3702
Biblioteca, Camin Cultural administrator contractuală execuție N/A 4 1,72 3578
Agenti Paza agent paza contractuală execuție N/A 5 1,52 3162
Agenti Paza agent paza contractuală execuție N/A 5 1,52 3162
Administrativ muncitor necalificat contractuală execuție N/A 5 1,50 3120
Administrativ muncitor necalificat contractuală execuție N/A 5 1,50 3120
Agenti Paza agent pază contractuală execuție N/A 3 1,44 2995
Agenti Paza agent pază contractuală execuție N/A 2 1,37 2850
Bibliotecă, Cămin Cultural personal curătenie contractuală execuție N/A 3 1,42 2954
Close Search Window