Anunțuri, Interes public|

Primaria Comunei Tarlungeni anunta publicul ca va depune catre Agentia pentru mediu Brasov urmatoarea

 

NOTIFICARE

 

  1. Date generale şi localizarea proiectului/modificării

1.1. Denumirea proiectului:

Studiu de fezabilitate – pentru construire gradinita

(cu specificarea încadrării conform anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului)

1.2. Amplasamentul proiectului*, inclusiv vecinătăţile şi adresa obiectivului

Comuna Tarlungeni, satul Tarlungeni, cod postal 507220, strada Izvorului, FN, CF 107230, CAD 107230

Limite:

N – drum – prop privata

E – drum – prop privata si drum acces

V – strada – prop privata

S – strada – prop privata

 

* Se va preciza distanţa faţă de graniţe pentru proiectele menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

 

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:

  1. a) denumirea titularului:

PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI

  1. b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:

comuna Tarlungeni, satul Tarlungeni, cod postal 507220, strada Zizinului, nr2, tel:0268 365713

email: primaria.tarlungeni@yahoo.com

  1. c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare;

Rusu Sarah, CI – BV seria 915895, CNP 2950816080044

1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/programe

Destinatia conform PUG Tarlungeni la data prezentei terenul se afla in intravilanul localitatii Tarlungeni, avand destinatie de construire locuinte si functiuni complementare

1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă este cazul): nu este cazul

 

1.6. Bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul)

S teren: 2500 mp

S c-tii: 591.53 mp

S sp. verde/loc de joaca: 670.20 mp

S circulatii auto si pietonale: 1238.27 mp

 

  1. Descrierea sumară a proiectului

– Se va face o descriere sumară a proiectului şi a lucrărilor necesare pentru realizarea acestuia.

Constructia propusa are regimul de inaltime P.

Structura de rezistenţă este compusa din fundatii izolate din beton stalpi si grinzi si planseu din beton armat. Peste parter se propune sarpanta si planseu din lemn  ignifigat. 

Compartimentarile interioare sunt realizate din pereti din zidarie de caramida cu grosimi diferite.

 

  1. Modul de asigurare a utilităţilor

 

  1. Alimentarea cu apă:

se va realiza din conducta PE existenta in vecinatate. Necesarul de apa calda si caldura vor fi asigurate de la centrala termică proprie pe gaz amplasata in spatiul special amenajat.

 

  1.   Evacuarea apelor uzate:

menajere:  se va face prin reteaua municipala existenta.

Pluviale:  (conventional curate) de pe acoperisul constructiei se va face prin intermediul jgheaburilor si burlanelor, la nivelul solului, pentru infiltrarea in zona verde.

  1.   Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul: nu este cazul

 

  1.   Asigurarea agentului termic: nu este cazul

 

Anexe – piese desenate

 

–    Plan de încadrare în zonă                                 A-00

–    Plan de situaţie                                                 A-01

–    Plan parter                                                                A-02

 

Certificat de urbanism şi planurile-anexă.

 

Semnătura titularului

…………………

Close Search Window