Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

In baza Dispoziţiei Primarului Comunei Tărlungeni nr. 85 /27.01.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocaţi în şedinţă ordinara, in data de 31.01.2017 ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tarlungeni, din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Tărlungeni, județul Brașov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2017-2018, in Comuna Tarlungeni Jud. Brasov –  initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ – ului « Construire locuinte + extindere utilitati + amenajare drum acces » in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DE 386, F.N, inscrise in CF nr. 101182 Tarlungeni, nr. cad. 101182, CF nr. 104642 Tarlungeni, nr. cad 104642, in suprafata totala de 32.400 mp, la cererea d-lor Mirica Rares, Szaroz Edmund  si altii – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  4. Diverse

Documente atașate

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni nr. 85 din 27 ianuarie 2017 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în data de 31 ianuarie 2017

Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 31 ianuarie 2017

1.1 Propunere Regulament privind eliberarea Acordului și autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov

1.2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului și autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov

1.3 Expunere de motive cu referire la Regulamentul privind eliberarea Acordului și autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov

1.4 Raport privind necesitatea și oportunitatea aprobării Regulamentului privind eliberarea acordului și autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Tărlungeni, județul Brașov

2.1 Referat privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018 în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov

2.2 Propunerea efectuată de către Comuna Tărlungeni pentru rețeaua școlară din Comuna Tărlungeni pentru anul școlar 2017-2018

2.3 Avizul Inspectoratului Școlar al Județului Brașov cu privire la rețeaua școlară din Comuna Tărlungeni pentru anul școlar 2017-2018

3.1 Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ – ului « Construire locuinte + extindere utilitati + amenajare drum acces » in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DE 386, F.N, inscrise in CF nr. 101182 Tarlungeni, nr. cad. 101182, CF nr. 104642 Tarlungeni, nr. cad 104642, in suprafata totala de 32.400 mp, la cererea d-lor Mirica Rares, Szaroz Edmund  si altii

3.2 Expunere de motive cu referire la PUZ Construire locuinte + extindere utilitati + amenajare drum acces in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DE 386, F.N, inscrise in CF nr. 101182 Tarlungeni, nr. cad. 101182, CF nr. 104642 Tarlungeni, nr. cad 104642, in suprafata totala de 32.400 mp, la cererea d-lor Mirica Rares, Szaroz Edmund  si altii

3.3 Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni cu privire la PUZ Construire locuinte + extindere utilitati + amenajare drum acces in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DE 386, F.N, inscrise in CF nr. 101182 Tarlungeni, nr. cad. 101182, CF nr. 104642 Tarlungeni, nr. cad 104642, in suprafata totala de 32.400 mp, la cererea d-lor Mirica Rares, Szaroz Edmund  si altii

3.3 Avizul Consiliului Județean Brașov pentru PUZ Construire locuinte + extindere utilitati + amenajare drum acces in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, str. DE 386, F.N, inscrise in CF nr. 101182 Tarlungeni, nr. cad. 101182, CF nr. 104642 Tarlungeni, nr. cad 104642, in suprafata totala de 32.400 mp, la cererea d-lor Mirica Rares, Szaroz Edmund  si altii

Documente rezultate în urma ședinței

[table “” not found /]
Close Search Window