Anunțuri, Consiliul Local|

In baza Dispoziţiei Primarului Comunei Tărlungeni nr. 4 din 9 ianuarie 2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocaţi în şedinţă de indata, in data de 09.01.2017 ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tarlungeni, din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Tarlungeni – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii in calitate de asociat a Ocolului Silvic Ciucas R.A la infiintarea societatii comerciale cu raspundere limitata SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, aflate in subordinea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al Comunei Tarlungeni, din anul 2016, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al Comunei Tarlungeni, din anul 2016, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  5. Diverse

Documente atașate:

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni nr. 4 din 9 ianuarie 2017

Convocatorul ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 9 ianuarie 2017

1.1 Referat privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Tărlungeni pentru o perioadă de 3 luni

2.1 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii in calitate de asociat a Ocolului Silvic Ciucas R.A la infiintarea societatii comerciale cu raspundere limitata SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, aflate in subordinea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov

2.2 Expunere de motive privind participarea in calitate de asociat a Ocolului Silvic Ciucas R.A la infiintarea societatii comerciale cu raspundere limitata SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, aflate in subordinea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov

2.3 Hotărârea Consiliului de Administrație al OS Ciucaș RA Tărlungeni privind participaea OS Ciucaș RA Tărlungeni în calitate de asociat în SC Tărlungeni Servicii Ape SRL

3.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al Comunei Tarlungeni, din anul 2016

3.2 Raport de specialitate al Compartimentului Contabilitate privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al Comunei Tarlungeni, din anul 2016

4.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al Comunei Tarlungeni, din anul 2016

Documente rezultate în urma ședinței

Nr. Document Conținut pe scurt Fișier
1 PV Procesul Verbal al ședinței de îndată  a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 9 ianuarie 2017 desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 HCL 1/09.01.2017 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Tărlungeni pentru o perioadă de 3 luni desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 HCL 2/09.01.2017 privind aprobarea participării Ocolului Silvic Ciucaș RA Tărlungeni ca asociat în SC Tarlungeni Servicii Ape SRL aflata in subordinea Consiliului Local a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 HCL 3/09.01.2017 privind aprobarea acoperirii deficitului pe sectiunea dezvoltare sursa D desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 HCL 4/09.01.2017 privind aprobarea sumei de 686.160,61 lei necesara acoperirii deficitului pe sursa A a sectiunii de dezvoltare din anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf

Comments are closed.

Close Search Window