Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1924 din 20 decembrie 2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 29 decembrie 2017, ora 11:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din strada Zizinului nr. 2, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind vacantarea unui mandat de consilier local al Comunei Tărlungeni, județul Brașov – inițiator Primar Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea înființării unui post contractual de mediator sanitar în cadrul Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni, județul Brașov – inițiator Primar Beșchea Severius-Florin
  3. Diverse

Comments are closed.

Close Search Window