Anunțuri, Concursuri|

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacant, de referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă din cadrul Primariei Comunei Tărlungeni

Avand in vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) și art. 50 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltareacarierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

[table “” not found /]

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 09.11.2018, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Bogdan Liana Elena, inspector.

Afișat azi, 31.10.2018, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Documente atașate: document_afisare_selectie_dosare

Close Search Window