Achiziții, Anunțuri|

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea serviciilor de măsurători topografice de detaliu în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Izvor. Suprafața estimată care va fi inclusă în Planul Urbanistic Zonal este de circa 260 hectare.

[table-et caption=”Informații despre autoritatea contractantă” width=”620″ colwidth=”300|320″ colalign=”right|left”]

Autoritatea Contractantă;COMUNA TĂRLUNGENI

Cod de indentitate fiscală;4777140

Adresa;str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220

Telefon;0268.365.373

Fax;0268.365.072

email;primaria.tarlungeni@yahoo.com

[/table-et]

[table-et caption=”Detalii despre achiziție” width=”620″ colwidth=”300|320″ colalign=”right|left”]

Modalitatea de desfășurare;offline

Obiectul achiziției și cantitate;Măsurători topografice de detaliu în zona Izvor, sat Cărpiniș, în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal Izvor (cca. 260 hectare)

Valoarea achiziției;25.000,00 LEI

Cod CPV;71250000-5 Servicii de arhitectură, de inginerie și de măsurare (Rev. 2)

Tip contract;Servicii

Data finalizare achiziție;6 octombrie 2015

Tip document justificativ;Comandă

[/table-et]

[table-et caption=”Informații despre ofertant” width=”620″ colwidth=”300|320″ colalign=”right|left”]

Nume;SC MAR-TOP CONSULT SRL

Adresa;str. Cenușii nr. 99, cam. 2, com. Prejmer, jud. Brașov, cod poștal 507165

Telefon;0766.254.824

Fax;0268.362.108

email;martop_consult@yahoo.com

[/table-et]

Close Search Window