Anunțuri, Concursuri|

Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, consilier clasa I, grad profesional
principal organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: Anunț complet aici

Actualizare 11.01.2021 –  Erată

Având în vedere prevederile din H.G.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Adresa cu nr.44480/2021 emis de Agentia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti, vă aducem la cunoştinţă modificarea şi completarea bibliografiei pentru concursul de recrutare funcţie publică de execuţie: consilier, clasa I,grad profesional principal la Serviciul Buget, Contabilitate,Taxe si Impozite Locale (Compartiment Taxe si Impozite Locale) din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tarlungeni din data de 11.02.2021 ora 10. Erata completă AICI

Actualizare 04.02.2021

Rezultate selecție dosare: Document atașat 

Close Search Window