Anunțuri|

,,FIN – ECO S.A anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Executie celula V din cadrul Depozitului Ecologic Zonal Bra~ov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar
Durbav – FIN-ECO V)”, propus a fi amplasat injudetul Brașov, municipiul Sacele, str. Rampei F.N., identificat prin CF 100054 Sacele, CF 100072 Sacele, CF 100065 Sacele, 100045 Sacele, 114977 Sacele, 102599 Sacele. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Brașov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 și vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Brașov.”

Close Search Window