Anunțuri, Concursuri|

Pentru posturi înființate în afara organigramei pentru implementarea proiectului: Dezvoltarea serviciilor de educație ante-preșcolari în Tărlungeni, Cod MySMIS 2014+: 133187, Axa prioritară 6:Educație și competențe”, obiectivul specific 6.2, Creșterea participării la învățământul ante-școlar și preșcolar citește mai mult….

PROCES VERBAL Privind rezultatul probei de selecţie a dosarelor, verificarea eligibilităţii dosarelor din cadrul procedurii de recrutare şi selecţie pentru posturi înfiinţate în afara organigramei pentru Proiectul: Dezvoltarea serviciilor de educaţie antepreşcolară în Tărlungeni, cod MySMIS 133187

PROCES VERBAL Privind rezultatul interviului organizat in cadrul procedurii de recrutare si selecție pentru posturile înființate in afara organigramei pentru implementarea Proiectului: Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în Tărlungeni, Cod MySMIS 133187

Comments are closed.

Close Search Window