Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 488/27.03.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 3 aprilie 2017, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Tărlungeni pentru o perioadă de 3 luni; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Comuna Tărlungeni pentru anul 2017; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  3. Diverse

Documente atașate:

Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 3 aprilie 2017

2.1 Raport de specialitate privind cheltuielile bugetului local pe anul 2017

2.2 Raport al Serviciului Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni

2.3 Situația investițiilor la data de 1 martie 2017

2.4 Proiectul de buget local al Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

Documente rezultate în urma ședinței

[table “” not found /]
Close Search Window