Ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni 3 aprilie 2017

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 488/27.03.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 3 aprilie 2017, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Tărlungeni pentru o perioadă de 3 luni; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Comuna Tărlungeni pentru anul 2017; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  3. Diverse

Documente atașate:

Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 3 aprilie 2017

2.1 Raport de specialitate privind cheltuielile bugetului local pe anul 2017

2.2 Raport al Serviciului Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni

2.3 Situația investițiilor la data de 1 martie 2017

2.4 Proiectul de buget local al Comunei Tărlungeni pentru anul 2017

Documente rezultate în urma ședinței

Nr. Document Conținut pe scurt Fișier
listă documente în curs de actualizare
image_pdfimage_print